Categorieën
Kantoor

Wat is inkomstenbelasting?

Belastingaangifte doen, het blijft een ingewikkeld maar noodzakelijk klusje. In Nederland zijn er wel 18 soorten belastingen, waaronder directe en indirecte belastingen. Gelukkig zijn niet al deze soorten belasting van betrekking op jou, dat ligt aan veel verschillende factoren. Één soort belasting waar het merendeel van de Nederlandse bevolking wel zeker mee te maken krijgt is inkomstenbelasting. Deze belasting betaal je, de naam zegt het al, over je inkomen. Inkomstenbelasting kan ingedeeld worden in drie verschillende boxen. In dit artikel wordt iedere box kort besproken. 

Belasting box 1

De eerste box staat in het teken van de belasting die je betaald over het belastbare inkomen uit werk en woning. Voorbeelden van inkomsten uit je werk zijn; loon, fooi, uitkering, pensioen, lijfrente en alimentatie. Een voorbeeld van inkomsten uit je woning is eigenwoningforfait, dit is een percentage van de WOZ-waarde van je woning. Het tarief voor box 1 is oplopend met twee schijven. Voor de precieze percentage hiervan kan je een kijkje nemen op de site van de rijksoverheid. Verder mag je van het inkomen uit werk en woning een aantal kosten aftrekken. Van het bedrag dat hierna berekent wordt door de belastingdienst trek je vervolgens heffingskorting af. Het overgebleven bedrag is de belasting die je moet betalen. 

Belasting box 2 

De belasting in box twee heeft betrekking op je inkomen uit aanmerkelijk belang, zoals dat mooi wordt verwoord. Hier is sprake van wanneer je minimaal 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen van een vennootschap bezit, of dit samen met een fiscaal partner hebt. Hierover betaal je 26.90% belasting.

Belasting box 3

De laatste box gaat over sparen en beleggen, oftewel het inkomen uit je vermogen. Hieronder vallen bijvoorbeeld spaargeld en aandelen, min de schulden. Over een deel hiervan betaal je geen belasting, dit is het heffingvrije vermogen. 

Schakel hulp in

We begrijpen dat na het lezen van dit artikel nog veel onduidelijk zal zijn. Belastingaangifte doen is nou eenmaal best ingewikkeld. Het is echter voor je financiële staat wel van belang om dit zorgvuldig en op tijd te doen. Wanneer je merkt dat je er misschien moeite mee hebt, is het dus verstandig om hulp in te schakelen. Gelukkig zijn er veel mensen die gespecialiseerd zijn in belasting, ook wel fiscalisten genoemd. Deze fiscalisten zijn vaak te contacteren via een fiscalisten bureau. Zij helpen je graag met je inkomstenbelasting aangifte