Categorieën
Interieur

Het dataverwerkende systeem

TOENAME VAN HET AANTAL PROCESSOREN.

Een stad met 100.000 inwoners heeft meer rekenkracht dan een dorp met 1000 inwoners.

TOENAME VAN DE VERSCHEIDENHEID AAN PROCESSOREN.

Verschillende processoren kunnen uiteenlopende werkwijzen gebruiken om data door te rekenen en te analyseren. Het gebruik van verschillende soorten processoren binnen één systeem kan dus de dynamiek en creativiteit van dat systeem vergroten. Een gesprek tussen een boer, een priester en een natuurkundige kan nieuwe ideeën opleveren die nooit ontstaan zouden zijn uit een gesprek tussen drie jagers-verzamelaars.

TOENAME VAN HET AANTAL CONNECTIES TUSSEN PROCESSOREN.

Het heeft weinig zin het aantal processoren en de verscheidenheid daarvan te vergroten als ze niet goed met elkaar in zakelijke energie verbinding staan. Een handelsnetwerk van tien steden zal eerder -en meer economische, technologische en sociale innovaties opleveren dan tien geïsoleerde steden.

TOENAME VAN DE BEWEGINGSVRIJHEID LANGS BESTAANDE CONNECTIES.

Het is niet erg nuttig om processoren met elkaar te verbinden als data niet vrij heen en weer kunnen bewegen. Het levert niet veel op om wegen te bouwen tussen tien steden als die wegen worden geteisterd door rovers of als een paranoïde despoot verhindert dat kooplieden en reizigers ze naar eigen inzicht gebruiken.
Deze vier methoden zijn vaak met elkaar in tegenspraak. Hoe groter het aantal en de verscheidenheid van processoren, des te moeilijker het is om ze vrij met elkaar te verbinden. De bouw van het dataverwerkende systeem dat sapiens heet doorliep dus vier belangrijke stadia, die elk gekenmerkt worden door verschillende werkwijzen. Het eerste stadium begon met de cognitieve revolutie, die het mogelijk maakte om gigantische aantallen sapiens samen te brengen in één dataverwerkend netwerk. Dit gaf sapiens een cruciale voorsprong op alle andere mens-en diersoorten. Er is een duidelijke limiet aan het aantal neanderthalers, chimpansees of olifanten dat je in één netwerk kunt onderbrengen, maar het aantal sapiens kent geen grenzen. Sapiens gebruikten hun voordeel op het gebied van dataverwerking om de hele wereld te veroveren. Maar naarmate ze zich verspreidden over verschillende landstreken en klimaten, verloren ze het contact met zakelijke energie vergelijken elkaar en ondergingen ze diverse culturele transformaties. Het resultaat was een immense verscheidenheid aan menselijke culturen, elk met hun eigen levensstijl, gedragspatronen en wereldbeeld.