Categorieën
Interieur

De liberale politiek

De liberale politiek gelooft dat de kiezer altijd gelijk heeft. De liberale kunst gaat ervan uit dat schoonheid een kwestie van persoonlijke smaak is. De liberale economie roept de klant uit tot koning. Liberale ethici adviseren ons om te doen wat goed voelt. Het liberale onderwijs leert ons zelf na te denken, omdat we alle antwoorden in onszelf kunnen vinden. Toen het humanisme in de negentiende en twintigste eeuw steeds meer meer inburgerde en meer politieke macht vergaarde, kreeg het twee heel verschillende zijtakken: het socialistisch humanisme, dat een heel scala aan socialistische en communistische bewegingen met zich mee.

In de Amerikaanse politiek wordt het liberalisme vaak veel specifieker gedefinieerd en tegenover het ‘conservatisme’ gezet, maar in de bredere zin van het woord zijn de meeste Amerikaanse conservatieven ook liberaal. Hij bracht, en het evolutionair humanisme, waarvan de nazi’s de beroemdste voorvechters waren. Beide zijtakken vonden, net als het liberalisme, dat de menselijke beleving de ultieme bron van zingeving en gezag is. Ze geloofden geen van beide in een hogere macht of een goddelijk wetboek. Als je Karl Marx bijvoorbeeld had gevraagd wat er mis mee was dat tienjarige kinderen twaalf uur per dag in rokerige fabrieken werkten, had hij gezegd dat dit onaangenaam was voor de kinderen.

We moeten ons tegen exploitatie, onderdrukking en ongelijkheid keren, niet omdat God dat zo wil, maar omdat het mensen ongelukkig maakt. Zowel de socialisten als de evolutionair humanisten zagen echter tekortkomingen in de liberale ideeën over de menselijke beleving. Volgens liberalen is de menselijke beleving een individueel fenomeen. Maar er zijn heel veel individuen in de wereld en die voelen vaak verschillende dingen en hebben tegenstrijdige verlangens. Als alle autoriteit en zingeving voortkomt uit individuele ervaringen, hoe ga je dan om met de tegenstellingen tussen die verschillende ervaringen?

Op 17 juli 2015 werd de Duitse bondskanselier Angela Merkel aangesproken door een Palestijnse vluchtelinge uit Libanon, een tienermeisje dat met haar familie asiel had aangevraagd in kantoorruimte huren haarlem Duitsland, maar te horen had gekregen dat ze uitgewezen zouden worden. Het meisje, Reem geheten, zei in vloeiend Duits tegen Merkel: ‘Het is echt heel moeilijk om andere mensen van het leven te zien genieten, terwijl jij dat niet kan. Ik weet niet wat er met me gaat gebeuren.