Indiening bouwaanvraag

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Aanvraag bouwvergunning
In deze paragraaf wordt ingegaan op drie onderwerpen betreffende de bouwvergunning. Er gelden landelijk voorgeschreven vereisten waaraan de aanvrager van een bouwvergunning zich bij indiening moet houden (subparagraaf 6.3.1). De gemeente is winkel huren maastricht op haar beurt verplicht om de kennisgeving van een aanvraag te publiceren (subparagraaf 6.3.2). De aanvraag wordt niet in behandeling genomen als niet de vereiste of voldoende gegevens zijn bijgevoegd (subparagraaf 6.3.3).
Een niet-belanghebbende kan dus wettelijk niet een verzoek om bouwvergunning indienen. Het verzoek kan niet als een aanvraag bouwvergunning in behandeling worden genomen (zie bijvoorbeeld ABRvS van 29 juni 2005, BR 2005/1014). In het Besluit winkel huren breda indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab) is landelijk geregeld welke gegevens en stukken door burgemeester en wethouders maximaal gevraagd mogen worden van een aanvrager van een lichte of reguliere bouwvergunning. Ook is bepaald dat een landelijk uniform aanvraagformulier moet worden gebruikt. Het formulier kan gedownload worden vanaf de internetsite van het ministerie van VROM. Het bestaat uit zeven pagina’s plus vijf winkel huren amsterdam pagina’s toelichting. In figuur 6.3 is ter illustratie de eerste pagina opgenomen.
Met toestemming van burgemeester en wethouders mogen gegevens digitaal worden aangeleverd: in de bijlage bij het besluit is aangegeven welke typen digitale bestanden bij voorkeur kunnen worden aangeleverd. Voor andere vormen wordt eerst overleg met de gemeente aangeraden. Niet alle gegevens behoeven direct bij de aanvraag bouwvergunning te worden ingediend: de winkel huren haarlem detailgegevens over de constructie en de installaties mogen uiterlijk drie weken voor de aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden worden ingeleverd.

Geef een reactie