Goed voorraadbeheer


Door goed voorraadbeheer kan een onderneming veel geld besparen en een aantrekkelijke omzet realiseren. Het voorraadbeheer verschaft ons inzicht bij het nemen van beslissingen in alle logistieke trajecten. Om die reden hebben we dat onderwerp eerst in algemene termen vergaderruimte huren maastricht behandeld alvorens we in de volgende hoofdstukken dieper ingaan op de productielogistiek en de distributielogistiek.
Hoe kunnen we verschillende soorten voorraden onderscheiden? Voorraden kunnen worden ingedeeld naar het traject (van bestelling tot aflevering), naar soort (strategisch, seizoen, veiligheid enzovoort), economisch of technisch en naar voorraadnorm.
Waaruit bestaan voorraadkosten? We hebben drie soorten vergaderruimte huren breda voorraadkosten onderscheiden, namelijk de bestelkosten, de kosten van rente, ruimte en risico en de kosten van neeverkoop.
Bestaat er een optimale bestelhoeveelheid? De zeer bekende formule van de optimale bestelhoeveelheid, ook wel de formule van Camp genoemd, vormt het begin van enige calculaties met formules rond voorraadbeheer. We zijn begonnen met relatiefveel vooronderstellingen en laten een aantal daarvan achtereenvolgens vervallen. Op basis van een afweging van voorraadkosten en bestelkosten wordt het punt bepaald met de laagste totale kosten. Dat punt wordt optimaal genoemd.
Welke bestelmethoden kunnen er worden vergaderruimte huren amsterdam onderscheiden? In tabel 4.3 hebben we vier bestelmethoden onderscheiden op basis van alle mogelijke combinaties tussen vaste en variabele bestelhoeveelheid, respectievelijk vast of variabel bestelmoment.
Welke modellen bestaan er om de vraag te voorspellen? Er zijn vier voorspelmethoden te onderscheiden, elk met een eigen toepassingsgebied: 1 intui”tie, waarbij subjectieve keuzen een dominante rol speien; 2 kwalitatieue modellen, waarbij het verloop door (consumenten)onderzoek tot stand komt; 3 causale modellen, waarbij het gedrag wordt bepaald door een of meer variabelen; 4 tijdreeksmodellen, waarbij de trend vanuit historische waarden wordt bepaald.
Wat is de invloed op de logistiek van onzekerheden in de vraag? Bij een goed voorspelbare vraag is logistiek relatief eenvoudig. Bij een siecht te voorspellen vraag wordt logistiek gedwongen om hoge veiligheidsvoorraden aan te houden. Een combinatie van vraagvoorspelling en vergaderruimte huren haarlem voorraadbeheer heeft ons gebracht tot een bespreking van de stochastische modellen.
Hoe ziet een integraal voorraadmodel eruit? We hebben laten zien dat beslissingen rond voorraad te maken hebben met diverse soorten kosten. Dit zijn bestelkosten, kosten van het voorraad houden en de kosten van neeverkoop. We hebben kunnen constateren dat het aan de hand van een kostenberekening mogelijk is een optimum te berekenen in het customer-serviceniveau.

Geef een reactie