Voorzieningen aan geluidsgevoelige bestemmingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ad 3 Voorzieningen aan geluidsgevoelige bestemmingen Het systeem van de wet is dat voorzieningen bij de ontvanger van het geluid pas aan de orde zijn als maatregelen aan de bron en in het overgangsgebied gefaald hebben of niet mogelijk zijn. In kantoorruimte huren maastricht stedelijke situaties waar het dringend noodzakelijk is om bepaalde woningbouw te realiseren, komt het voor dat op korte termijn niets aan de bron kan worden gedaan, en ook de feitelijke ruimte ontbreekt tussen bron en ontvanger om geluidwerende voorzieningen (bijvoorbeeld schermen) aan te brengen. Dan (pas) komt woningisolatie aan de orde, zodat ten minste het geluidsniveau binnen de woning aanvaardbaar is. Op grond kantoorruimte huren breda van art. 111, 1 lla en 112 WGH moeten burgemeester en wethouders maatregelen treffen aan de gevels van de woningen en de andere genoemde geluidsgevoelige bestemmingen ingeval besloten is tot een hogere geluidswaarde. De geluidsbelasting binnen moet in ieder geval voldoen aan de maxima genoemd in art. 111, 1 lla en 112 WGH.
Luchtvaartwet De kantoorruimte huren amsterdam Luchtvaartwet geeft regels over de luchtvaart en heeft mede tot doel vliegtuiglawaai te voorkomen dan wel te beperken. De wet voorziet in het aanwijzen van luchtvaartterreinen (art. 18 Luchtvaartwet). Dat kan alleen gebeuren in overeenstemming met een rijksstructuurvisie op grond van art. 2.3 lid 2 Wro. Bij AMvB worden grenswaarden kantoorruimte huren haarlem vastgesteld voor de maximaal toegelaten geluidsbelasting door (categorieƫn) landende en opstijgende luchtvaartuigen (art. 25 Luchtvaartwet). De grenswaarde voor nachtelijk vliegverkeer is in de wet zelf opgenomen.

Geef een reactie