Voorbeelden van secundaire activiteiten

Gerelateerde afbeelding

Voorbeelden van secundaire activiteiten: • wervingsactiviteiten: activiteiten die gericht zijn op de inkoopfunctie voor de waardeketen als geheel, waarbij de inkomende stroom alleen gericht is op de productiefunctie; • technologische ontwikkeling: activiteiten gericht op Research & Development naar producten of processen; • Human Resources: activiteiten gericht op het functioneren van de medewerkers van de organisatie, zoals werving, beloning, opleiding en motivatie; • infrastructuur: activiteiten verricht door flexplek huren maastricht het management en stafafdelingen, zoals financiën en kwaliteitszorg.
Porter ziet de informatievoorziening in een organisatie niet als een pri- informatievoorziening maire of een secundaire activiteit. De informatievoorziening is als het ware de spin in het web: het verbindt de afzonderlijke primaire en secundaire activiteiten. Het is daarentegen wel een element dat kan zorgen voor concurrentievoordelen. Waarde kan wel degelijk ontstaan door de beschikking over relevante informatie.
Het op een bepaalde manier structureren en coördineren van bedrijfsprocessen in de waardeketen geeft organisaties de mogelijkheid concurrentievoordelen te flexplek huren amsterdam behalen. Zo kan het uitdenken van een ander productieproces (ondersteunende activiteit) een efficiencyverbetering laten zien in de productie (primaire activiteit). waardoor de kosten per product aanzienlijk verlaagd kunnen worden.

Geef een reactie