Verkorting van levenscycli

Gerelateerde afbeelding

Ve rkorting van levenscycli van producten/diensten, duurzaamheid en complexiteit van technologie Nieuwe technologieën wisselen elkaar in steeds hoger tempo af. Producten verouderen daardoor sneller. Organisaties zijn genoodzaakt producten verder te ontwikkelen of sneller met nieuwe producten te komen. Door deze verkorting van de productlevenscycli krijgen ze nauwelijks de tijd om de vaak hoge ontwikkelings- en productiekosten terug te verdienen. Ze moeten slagvaardig en flexibel op nieuwe technologieën en marktontwikkelingen reageren om concurrenten voor te zijn en te blijven.
De verkorting van de productlevenscycli dwingt organisaties intern gezien de nog resterende schuttingen tussen de functies ontwikkeling, productie en marketing af te breken en in directe communicatie tussen deze functies de onderlinge bijdrage zo transparant mogelijk te maken. Soms is dan de vorming van business units een oplossing: functionele specialisten worden zo co-working space maastricht gedwongen dicht op de markt te werken (zie verder hoofdstuk 6 en 7).
Fusies, overnames, strategische allianties en wereldwijde reorganisaties Om de hoge ontwikkelingskosten te kunnen dragen en wereldwijd te kunnen opereren gaan ondernemingen in toenemende mate samenwerken of fuseren. Binnen de zo ontstane grote concerns komt vervolgens een beweging naar decentralisatie op gang. Autonome eenheden zijn nodig om ondanks de schaal toch een goede besluitvorming te garanderen.
Concerns die wereldwijd opereren worden geconfronteerd met handelsbarrières, zoals: verschillen in cultuur en taal; fiscale en juridische bepalingen; bancaire stelsels; beursvoorschriften; valutarisico’s en deviezenrestricties; verschillen in sociaal klimaat en regelingen omtrent medezeggenschap; milieubepalingen; subsidie- en stimuleringsregelingen.
Het concern dat groot genoeg is om efficiënt te kunnen produceren en dat het beste overweg kan met deze handelsbarrières zal de beste concurrentiepositie kunnen innemen. Plaatselijke ondernemers zijn de aangewezen personen om deze handelsbarrières af te breken. Het vormen van strategische samenwerkingsverbanden met die ondernemers kan daarom noodzakelijk zijn bij een co-working space amsterdam internationale benadering van een markt. Van een strategische alliantie is sprake als twee organisaties op deelterreinen gaan samenwerken, omdat de risico’s te groot zijn om die allemaal te dragen.

Geef een reactie