Uiteindelijk zijn ingenieurs flexibel

Zo deed zieh het geval voor van een machine die rubberlaarzen produceerde die vervolgens moesten worden getransporteerd naar het magazijn. Hoe? Een van de ingenieurs vond een eenvoudige oplossing. Je zet de laarzen op een rijdende pallet en een man duwt kantoorruimte huren maastricht die naar het magazijn. Vraag uit de groep: hoe vaak moet dat dan geheuren? Wel, een snelle blik op de rekenmachine, ongeveer dertig keer per uur. Waarop hij een peinzende blik in de ogen kreeg- ik zeg geloof ik iets fout. Want onmiddellijk barstte de discussie los: hoe kan je nu gekwalificeerd werk maken als je iemand elke twee minuten op en neer laat lopen naar het magazijn? Uiteindelijk zijn ingenieurs flexibel. Goed, als dit niet de manier is, dan bedenk ik wel wat anders. Maar zonder deze groepsbijeenkomsten was dit gedevalueerde werk ingevoerd, zonder kantoorruimte huren breda dat iemand er ook maar een ogenblik bij had stilgestaan.
Dat ik mij dit voorval na al die jaren’ nog herinner, geeft aan hoe zelden het personeelsmanagement in die tijd invloed had op het bedrijfsproces .

De ideologie leidde er niet toe dat de grondslagen waarop het werk in onze samenleving wordt georganiseerd veranderden. Om Braverman te citeren:
‘Het werk zelf is georganiseerd volgens tayloristische principes, terwijl personeelsafdelingen en academici zieh bezighouden met het selecteren, opleiden, manipuleren, pacificeren kantoorruimte huren amsterdam en kneden van de “menskracht” die past bij het aldus georganiseerde arbeidsproces. Het taylorisme domineert de wereld van de productie, terwijl de kantoorruimte huren haarlem beoefenaren van personeelsmanagement of bedrijfspsychologie de onderhoudsploeg vormen voor de menselijke machine.”

Geef een reactie