Uitbesteden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Uitbesteden kan eigenlijk worden opgevat als een vorm van samen- uitbesteden werking tussen organisaties. Met de toenemende schaalvergroting bezinnen steeds meer organisaties zich op hun kerntaken.12 Het resultaat kerntaken hiervan is dat een aantal activiteiten wordt afgestoten en andere worden uitbesteed aan andere organisaties. Met name activiteiten die door ondersteunende afdelingen worden verricht worden steeds vaker uitbesteed. Het probleem hierbij is dat deze veel indirecte kosten veroorzaken indirecte kosten
en er moeilijk een relatie gelegd kan worden met de primaire activiteiten van de organisatie ten behoeve waarvan deze kosten worden gemaakt. Een voorbeeld van het uitbesteden van ondersteunende activiteiten is het uitbesteden van onderdelen van de personeelsfunctie en van de financiële administratie. Ultdemedla Bedrijven kritisch over uitbesteden Outsourcing, het inkopen van diensten die bedrijven vroeger zelf voor hun rekening namen, blijft populair. Leveranciers moeten echter rekening houden met strengere eisen van hun klanten, schrijft KPMG in een recent rapport. De ondervraagde flexplek leeuwarden bedrijven vinden dat hun contractpartner te weinig rekening houdt met veranderingen in hun organisatie, bijvoorbeeld bij expansie en reorganisaties. Andersom hebben de klanten veranderingen bij hun leveranciers, zoals overnames, maar te pikken. De respondenten zouden dan ook meer invloed willen hebben op de kwaliteit van de geleverde diensten. Outsourcing is, ondanks de kritiek, onverminderd populair. Wel zijn de motieven voor outsourcing veranderd, constateert KPMG. Bedrijven die activiteiten buiten hun organisatie brengen, deden dat in het verleden hoofdzakelijk om te bezuinigen of om verlieslijdende onderdelen af te stoten. Tegenwoordig zoeken bedrijven niet langer een goedkope, maar vooral een kwalitatief goede leverancier. Outsmarting neemt dan ook de plaats in van outsourcing. De leverancier moet bereid zijn mee te denken en mag in ruil daarvoor meedelen in de hogere winst • Bron: lntermedlalr,Jull 1998 .
Een ander probleem is dat de kwaliteit van de verleende diensten door eigen ondersteunende afdelingen moeilijk objectief vastgesteld kan worden. Maar de kwaliteit van de diensten zal in de nabije toekomst een steeds belangrijker rol spelen bij de vraag of we diensten zelf leveren dan wel uitbesteden. Eén belangrijk kwaliteitsaspect is een juiste en tijdige levering van diensten.

Geef een reactie