Structuurkeuze: arbeidsverdeling

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Structuurkeuze: arbeidsverdeling, (de)centralisatie én coördinatie
Wat de structuur van een organisatie betreft, zijn op grond van de definitie van ‘organisatiestructuur’ in subparagraaf 6.1.1 drie elementen te onderscheiden. vorm van taakverdeling 1 De vorm van taakverdeling Het is mogelijk een organisatie in te delen naar: functie, bijvoorbeeld kantoorruimte huren maastricht inkoop. productie, verkoop; producten, bijvoorbeeld divisie consumentenproducten, divisie professionele apparatuur; geografie, bijvoorbeeld per provincie/landengroep; markt, bijvoorbeeld kleinverbruikers/ grootverbruikers.
In grote lijnen geeft een indeling naar functionele deelgebieden efficiencyvoordelen. Als nadelen zijn te noemen: een geringe flexibiliteit en coördinatieproblemen. De drie andere kantoorruimte huren breda mogelijke indelingen hebben als voordelen: een kortere communicatieweg en het beter kunnen inspelen op de wensen van de afnemers. Nadelen zijn soms: een wat hoger kostenpeil en een geringere deskundigheid op het gebied van de functionele aspecten van de bedrijfsvoering. mate van (de)centralisatie 2 De mate van (de) centralisatie Dit aspect betreft de mate waarin de beslissingsbevoegdheden over de verschillende niveaus in de organisatie verspreid zijn. Een hoge mate van decentralisatie stelt een organisatie veelal in staat sneller te reageren op veranderingen in de omgeving. Een hoge mate van centralisatie leidt tot een grotere uniformiteit in de beslissingen die genomen worden. terwijl de topleiding ook beter is geïnformeerd over wat zich kantoorruimte huren amsterdam op lagere niveaus in de organisatie afspeelt.
Door de taakverdeling wordt de organisatie opgesplitst in delen. De coördinatiemechanismen moeten ervoor zorgen dat deze delen soepel met elkaar samenwerken. Er is een groot aantal coördinatiemechanismen. Naarmate de samenwerkingsbehoefte intensiever wordt zullen zwaardere mechanismen moeten worden ingebouwd. In toenemende ‘zwaarte’ valt te denken aan: taak- en functiebeschrijvingen plannen werkgroepen coördinatoren projectgroepen.
De vraag is nu in welk soort situatie welk soort structuur gekozen dient te worden. Indien het nodig is de organisatiestructuur aan te passen kantoorruimte huren haarlem aan een nieuwe bedrijfsstrategie, kan dit inhouden dat de wijze van arbeidsverdeling veranderd moet worden, bijvoorbeeld van een naar F ( unctionele deskundigheidsgebieden)-gerichte structuur naar een P(r oduct )-ingerichte structuur. Daarbij dient dan tevens aanpassing plaats te vinden in de mate van centralisatie naar decentralisatie. Overigens moet dan nog bezien worden of er meer en/ of zwaardere coördinatievoorzieningen vereist zijn.

Geef een reactie