Structurering

Gerelateerde afbeelding

Structurering heeft betrekking op het probleem van het ontwerpen van een organisatiestructuur, waarbinnen mensen en middelen worden afgestemd op de te bereiken doelstelling van de organisatie. Bij het ontwerpen van een organisatiestructuur spelen zowel de organieke als de personele structuur een belangrijke rol. Bij arbeidsverdeling wordt een horizontale dimensie (functionalisatie of afdelingsvorming) en een verticale dimensie (verticale differentiatie) onderscheiden. Een organogram geeft de formele organisatiestructuur weer. Organisaties kunnen worden beschreven aan de aan de hand van een aantal kenmerken, waardoor verschillende organisatiestelsels mogelijk zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: • lijnorganisatie • lijn-staforganisatie • lijn- en functionele staforganisatie • matrixorganisatie • projectorganisatie • divisieorganisatie
Een organisatiestructuur komt volgens Mintzberg tot stand door het met elkaar in overeenstemming brengen van een aantal eigenschappen van vergaderruimte huren maastricht organisaties. Mintzberg spreekt in plaats van organisatiestructuren over configuraties. De belangrijkste eigenschappen die een organisatie bepalen zijn: de organisatiedelen, de coördinatiemechanismen, de ontwerpparameters en de sitationele factoren. Mintzberg onderscheidt de volgende configuraties: de ondernemersorganisatie 2 de machineorganisatie 3 de professionele organisatie 4 de gedivisionaliseerde organisatie s de innovatieve organisatie 6 de zendingsorganisatie 7 de politieke organisatie
Een van de belangrijkste activiteiten vergaderruimte huren amsterdam bij het ontwerpen van een organisatiestructuur is het ontwerpen van een communicatie- en overlegstructuur. Een belangrijke vorm hiervan is de linking-pin-structuur.

Geef een reactie