Stadium 1: bestaansopbouw

Gerelateerde afbeelding

De voornaamste problemen waarmee een bedrijf in dit stadium te maken heeft zijn: het werven van klanten en het nakomen van verplichtingen ten aanzien van het leveren van producten of het verlenen van diensten. De meest fundamentele vragen waarmee kantoorruimte huren maastricht men zich geconfronteerd ziet zijn onder meer: Zullen we onze orders kunnen nakomen, is onze dienstverlening goed genoeg, zullen we genoeg klanten kunnen vinden om het bedrijf levensvatbaar te maken? Zal onze bestaansbasis ooit breder worden dan die ene onmisbare afnemer of dat ene in het proefstadium verkerende productieproces? Hebben we genoeg geld om te kunnen voldoen aan de zware financiële eisen die dit opstartstadium stelt?
De organisatiestructuur is eenvoudig: de kantoorruimte huren breda eigenaar doet alles zelf en heeft de directe supervisie over zijn ondergeschikten, die op zijn minst redelijk tegen hun taak opgewassen moeten zijn. Van systemen of formele planning is nauwelijks of geen sprake. De strategie van het bedrijf is uitsluitend gericht op overleven. De eigenaar is het bedrijf. Hij voert alle belangrijke taken uit, is de voornaamste drijfkracht, bepaalt welke koers het bedrijf volgt en is, samen met familie en kennissen, de belangrijkste kapitaalverschaffer. De bedrijven die zich in het bestaansopbouwstadium bevinden kantoorruimte huren amsterdam kunnen variëren van pas geopende restaurants of winkels tot ondernemingen in de hightechsector waarvan de productie of de kwaliteit van de producten zich nog niet gestabiliseerd heeft. Veel van dit soort bedrijven slagen er niet in ooit in voldoende mate door de afnemers te worden geaccepteerd of een voldoende effectief productieapparaat tot stand te brengen om levensvatbaar te worden. In dergelijke gevallen heft de eigenaar het bedrijf op wanneer het beginkapitaal opraakt en kan hij – als hij geluk heeft – het bedrijf kantoorruimte huren haarlem voor de waarde van de activa verkopen. Ook komt het voor dat de eigenaar ermee ophoudt omdat het bedrijf te veel van zijn tijd,
financiën en energie vergt. De bedrijven die dit stadium wel overleven komen terecht in stadium 2.

Geef een reactie