Risk Management Award

Gerelateerde afbeelding

Uit de media KLM wint Risk Management Award Luchtvaartmaatschappij KLM is door het Nederlands Genootschap voor Riscomanagement uitgeroepen tot de winnaar van de Risk Management Award 1998. De onderscheiding werd toegekend en uitgereikt aan KLM-woordvoerder H. Baas. Baas is bij de KLM belast met de wereldwijde communicatie aangaande het millennium. Volgens de jury heeft de KLM-woordvoerder zich naar de buitenwereld geprofileerd als het zichtbare deel van een veelomvattend project met vele betrokkenen. Baas treedt namens de KLM naar buiten om de risico’s van het flexplek huren maastricht millenniumprobleem onder de aandacht te brengen. De manier waarop KLM zowel intern als buiten het bedrijf aandacht vraagt voor een gebeurtenis die algemene en brede maatschappelijke gevolgen kan hebben, is een bijzonder initiatief dat vervolgens consequent en daadkrachtig is uitgewerkt. De uitreiking van de Risk Management Award vond plaats tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Genootschap voor Risicomanagement.
Uit de praktijk blijkt dat schades die behoren tot categorie i in het algemeen zelf door organisaties gedragen worden. Schades die behoren tot de categorieën 2 en 4 worden in het algemeen verzekerd, dus hierdoor overgedragen. Hierbij moet wel bekeken worden in hoeverre dit soort risico’s verminderd kunnen worden (de baten) en tegen welke kosten. Het risico wat dan overblijft wordt overgedragen. Schades die behoren tot categorie 3 krijgen in het algemeen veel aandacht binnen organisaties door gerichte maatregelen. De schades worden zelf gedragen.
Unit-management Veel organisaties worden geconfronteerd met veranderingen in hun markten, met name veranderingen in consumentengedrag en technologie. Organisaties proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen. In vele situaties brengt dit naast een strategische heroriëntatie en verandering van organisatiecultuur ook veranderingen van de organisatiestructuur met zich mee. Een organisatiestructuur moet het vermogen hebben om snel te kunnen reageren op veranderingen in flexplek huren amsterdam de omgeving en moet dus beschikken over een bepaalde mate van slagvaardigheid. Een toenemend aantal organisaties ziet deze slagvaardigheid gestalte krijgen in het verzelfstandigen van bepaalde organisatie-eenheden, die ten aanzien van beleid, binnen overeengekomen randvoorwaarden, over een grote mate van zelfstandigheid kunnen beschikken. Deze semi-autonome organisatieeenheden hebben daarbij een grote mate van vrijheid in het afstemmen van hun eenheid op de specifieke omgeving, maar blijven daarnaast de voordelen behouden van de moederorganisatie. Slagvaardigheid en daardoor het vergroten van de concurrentiepositie is het hoofddoel. Een organisatievorm die daarbij sterk in de belangstelling staat is die van unit-management. Dit is een managementmethode die gericht is op het decentraliseren van ondernemerschap (entrepreneurship) binnen organisaties. 16

Geef een reactie