Reverse logistics (why-receiving)

Redenen waarom organisaties overgaan tot reverse logistics (why-receiving) Wat zijn de drijfveren voor organisaties om over te gaan tot reverse logistics (RL). Er worden drie redenen onderscheiden: economische, wetgeving en ‘corporate citizenship’. De economische drijfveren bestaan uit directe opbrengsten en indirecte opbrengsten. Bij de directe opbrengsten moet je denken aan het besparen op grondstoffen ( of andere input) door deze te halen uit gebruikte producten of je kunt denken aan besparingen op afvalverwerkingskosten. De indirecte opbrengsten bestaan uit het volgende: voorbereiding op wetgeving, marktbescherming ( door zelf in te zamelen zijn er geen andere bedrijven die voordeel hebben van jouw product en dus een sterkere concurrent kunnen worden), ‘green image’ (door zelf de gebruikte producten weer terug te nemen, krijgt de consument een positiever beeld van de organisatie) en verbeterde consumenten/leveranciersrelaties (de klanten kunnen meer service krijgen; dit houdt ook in dat je meer kennis krijgt over je klantenkring). Een andere reden dat bedrijven de producten terugnemen is de wetgeving. De wetgeving kan op twee kantoor huren maastricht aspecten berusten. Als eerste kan er sprake zijn van consumentenrechten. Een voorbeeld hiervan is dat ‘home shoppers’ het recht hebben om hun product te retourneren. Een ander aspect van wetgeving is de milieugerelateerde wetgeving, hierbij moet je denken aan de regels die zijn opgesteld met betrekking tot de terugname van gebruikte producten. Natuurlijk is er nog wel een verschil aanwezig tussen de verschillende productsoorten, maar er is vooral in de westerse gemeenschap steeds meer regelgeving op dit gebied. Er is nog een reden kantoor huren breda waarom (why) bedrijven ervoor kiezen om producten terug te nemen en dat is: ‘corporate citizenship’. Hier gaat het om het sociale
gevoel van een onderneming voor de omgeving waarin zij Ieeft. Het gaat erom dat een bepaalde manier van handelen verwacht wordt en dat men ook het gevoel heeft hieraan te moeten voldoen.
9.4.4 Processen en mogelijkheden voor reverse logistics (how) Hoe worden producten verwerkt/hergebruikt? Het gaat hier om de processen ende herstel/hergebruikopties. Er zijn veel activiteiten die onder RL vallen. De verschillende activiteiten zullen hier kort genoemd worden: verzamelen (het brengen van de producten van consument tot het verwerkingspunt), inspecteren (kijken wat de kwaliteit is ), selecteren, sorteren en het herstel/verwerkingsproces zelf. Verder wordt er bij deze categorie ook nog een opsplitsing gemaakt in direct hergebruik en indirect hergebruik. Bij direct hergebruik gaat het om nog nieuwe of zo goed als nieuwe producten die direct weer gebruikt kunnen worden. Deze producten kantoor huren amsterdam kunnen wederom verkocht worden; dit noemt men ‘re-sale’. Ookkan er sprake zijn van ‘re-use; dit houdt in dat de producten zoals niet gebruikte reserveonderdelen alsnog gebruikt worden. Een derde optie is ‘re-distribution; hierbij moet je denken aan dingen die gewoon steeds weer gebruikt worden (bijvoorbeeld pallets) . Er kan ook nog sprake zijn van indirect hergebruik ( of proceshergebruik). Dit kan op een heleboel verschillende niveaus plaatsvinden die eigenlijk steeds verder van het directe hergebruik afliggen. De verschillende indirecte hergebruikopties geven we hier weer op een steeds lager niveau. Op productniveau kan het product gerepareerd worden. Op moduulniveau kan men renoveren; dit houdt in het bestaande product bijwerken ( upgraden), zodat het beter wordt dan dat het was. Op componentenniveau gaat het om het hergebruik van onderdelen voor dezelfde producten ofvoor andere producten. Op onderdelenniveau gaat het nog een stap lager dan op componentenniveau; hier gaat kantoor huren haarlem het echt om helemaal losse delen en niet om onderdelen (componenten). Nog een niveau lager komen we op materieelniveau; denk hierbij aan het recyclen van glas, papier enzovoort. Er is ook nog de optie op energieniveau; dit houdt in het verbranden van afval ende daaruit vrijkomende energie weer gebruiken.

Geef een reactie