Productieplanning/dienstverleningsplanning

Gerelateerde afbeelding

Planning naar functionele deelgebieden en afdelingen Plannen die voor de verschillende functionele deelgebieden of afdelingen moeten worden opgesteld, hebben onder meer betrekking op de functionele deelgebieden: marketing en verkoop productie/ dienstverlening productontwikkeling financiering personeel inkoop.
Er is met andere woorden geen functie of afdeling in een organisatie waarvoor planning onmogelijk is. Zowel voor de hoofdprocessen als voor de ondersteunende activiteiten kunnen doelstellingen worden geconcretiseerd en maatregelen worden vastgesteld om deze doeleinden ook te bereiken. Sluitstuk hiervan is steeds de uitvoeringsplanning op korte termijn en de budgettering als financiƫle vertaling van de uitvoeringsplannen.
Marketing- en verkoopplanning omvat enerzijds het bepalen van de markten waarop een organisatie zich richt en anderzijds de wijze waarop deze markten zullen worden benaderd, de zogenoemde marketingmix. Tot dit laatste behoren de producten die men wil voortbrengen, de gebieden waarop men zich wil richten, de wijze waarop de reclame- en verkoopinspanningen zullen worden aangepakt en ten slotte de bepaling van de prijs van het product of de producten. Het marketing- en verkoopplan zal uitspraken moeten bevatten over: omzet en omzetgroei; marktaandeel; eisen van winstgevendheid; productontwikkeling; distributiekanalen; prijs; promotie van het product.
Bij al deze aspecten zal zowel een langeretermijnvisie als een kortetermijnplan voor het eerstkomende en eventueel voor het daaropvolgende tweede jaar moeten worden ontwikkeld.
Met het strategische plan als basis kunnen ten aanzien van de productie verdere stappen worden gezet, die steeds een verdere detaillering van de kantoorruimte zwolle plannen te zien geven.
Capaciteitsplanning De eerste stap is het bepalen van de omvang van de benodigde capaciteit, die zal zijn gebaseerd op de verkoopverwachtingen ten aanzien van de nieuwe producten. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan gebouwen en machines maar zeker ook aan mensen. Dit laatste geldt zeer sterk als er langdurige scholings- of bijscholingsactiviteiten moeten plaatsvinden voordat een nieuw aan te trekken c.q. bestaand personeelsbestand inzetbaar kan zijn. Indien verkoopverwachtingen nog niet erg zeker zijn, is het wenselijk in deze planning de nodige flexibiliteit in te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door een relatief kleine capaciteit op te zenen die uitbreidingsmogelijkheden heeft. Capaciteitsplanning is nog tamelijk globaal van aard.

Geef een reactie