Proces van benchmarking

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Benchmarking van het management bestaat uit een analyse van ondersteunende diensten. Voor vrijwel elke ondersteunende dienst kunnen externe vergelijkingen worden gemaakt, zoals P&O en HRM-functies (‘human resources management’), marketingplanning, managementinformatiesystemen, logistiek en orderverwerking.
2 selecteren van bedrijven met superieure prestaties en/ of resultaten; 3 verzamelen en analyseren van gegevens; 4 vaststellen van prestatie- of resultatendoelen; 5 implementeren van plannen en bewaken van resultaten.
Ad 1 Identificeren van te vergelijken functies Elementen waarvoor een benchmarking kan worden uitgevoerd zijn onder meer: kostprijs per eenheid, doorloopsnelheid van de omzet, aantal keren dat om service wordt gevraagd, tevredenheid van klanten. Elke functie binnen de organisatie verschaft of produceert een zeker product, dat een fysiek goed, een order of een dienst kan zijn. Benchmarking kan zich bijvoorbeeld richten op uitkomsten van activiteiten, maar verdergaand ook op werkwijzen, processen en methoden, met andere woorden: op de factoren die de te bereiken kostenniveaus, serviceniveaus en dergelijke bepalen. Over het algemeen zal benchmarking worden uitgevoerd voor activiteiten die van essentieel belang zijn voor het opbouwen van een concurrentievoordeel. Zo zal een bedrijf als Xerox, dat geïnteresseerd is in productiekosten, vergelijkingen willen maken voor activiteiten die een belangrijk of groeiend aandeel in de kosten hebben. Methoden als de ‘waardeketenanalyse’ van Porter (value chain analysis; zie paragraaf 12.3) kunnen worden gebruikt voor het vaststellen van de sleutelactiviteiten.
Ad 2 Selecteren van bedrijven met superieure prestaties en/of resultaten De concurrent of het leidende bedrijf in de bedrijfstak (business-to-business of directe concurrenten voor product of dienst) is de eerste kandidaat die voor bedrijfsvergelijking in aanmerking komt. Maar benchmarking kan ook worden uitgevoerd met vooraanstaande bedrijven of organisaties in het algemeen, ongeacht de gebieden waarop ze actief zijn.
Toen bijvoorbeeld de functie Business Systems Logistic en Distribution van Xerox naar manieren speurde om de productiviteit verder te verhogen, nam ze L.L. Bean als benchmarkstandaard, het postorderbedrijf dat bekend staat om zijn effectieve en efficiënte opslag-en distributieactiviteiten. Dit Xerox-onderdeel gebruikte ook andere niet-concurrenten voor systematische vergelijking van kantoorruimte zwolle orderverzamelingsprocedures en geautomatiseerd voorraadbeheer.
Verzamelen en analyseren van gegevens Gegevens over concurrenten kunnen op veel manieren worden verzameld. De analyse moet gebaseerd zijn op een volledig inzicht in en kennis van de bestaande processen van de eigen organisatie en van de organisatie die als benchmark wordt gebruikt. De verzamelde gegevens moeten zijn toegespitst op de processen en werkwijzen en mogen niet uitsluitend betrekking hebben op de resultaten. Vergelijking van eigen functies met de best uitgevoerd functies (‘best practices’) elders brengt een mogelijke prestatiekloof aan het licht. Als de analyse aangeeft dat de organisatie zelf beter presteert dan de ter vergelijking geselecteerde organisatie. dan wordt de opdracht het identificeren van manieren om die superieure positie vast te houden.

Geef een reactie