Organisatiestelsels: relaties en bevoegdheden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Lijnorganisatie als grondvorm met staf-en hulpdiensten
Er is één grondvorm aan te kantoorruimte huren maastricht geven die als organisatiestelsel ten grondslag ligt aan elke organisatiestructuur, namelijk de lijnorganisatie. Er zijn daarop verschillende varianten mogelijk, bijvoorbeeld de lijn-staforganisatie en de lijnorganiscltic met hulpdiensten.
Lijnorganisatie: ontstaan De lijnorganisatie geeft de leidinggevende en uitvoerende functies weer van medewerkers op verschillende hiërarchische niveaus. De lijnorganisatie ontstaat door het afstoten van taken in verticale en horizontale richting. Iedere medewerker rapporteert aan kantoorruimte huren breda zijn naaste hogere leidinggevende (zie figuur 7.4).
Als voordelen van de lijnorganisatie gelden in beginsel duidelijkheid en eenvoud. Er doen zich geen tegenstrijdigheden of tegenstellingen in zienswijze of opdrachten voor: de uitvoerende medewerkers weten waar zij aan toe zijn, weten wie hun baas is en dus naar wie zij zich moeten richten. Opdrachten, met de daarbij in acht te nemen procedures, richtlijnen en instructies, komen kantoorruimte huren amsterdam vanuit één punt. Ook het toezicht en de voortgangs
controle op de uitvoering vinden vanuit één positie plaats en van daaruit worden ook corrigerende maatregelen en aanwijzingen gegeven. Een bijkomend voordeel is dat de onderlinge afstemming en de afweging van verschillende facetten van de te verrichten werkzaamheden hebben plaatsgevonden voordat opdrachten worden gegeven. Van de directeur of van de gemeenschappelijke manager wordt namelijk verwacht: overzicht over het totaal van de verschillende activiteiten en inzicht in de verschillende facetten van het werk, bijvoorbeeld afweging van extra productiekosten bij het draaien van een kleine kantoorruimte huren haarlem serie om nee-verkoop te voorkomen bij een onverwacht snelle uitputting van de voorraad of bij een interessante spoedklus voor een vaste cliënt of afnemer. In het kleine en betrekkelijk eenvoudig overzienbare bedrijf zal de lijnorganisatie op deze wijze ook voorkomen.

Geef een reactie