ORGANISATIEOPBOUW EN TAAKVERDELING

Gerelateerde afbeelding

In de vroegste fase van ontwikkeling gaat het om een pioniersbedrijf, een bedrijf dat nog pionier door de oprichter van dat bedrijf wordt geleid. Een pionier is iemand die een behoefte op een markt ontdekt en daar zelf ook een creatief antwoord op vindt en dit als ‘ondernemer’ ook wil geven. Het bedrijf is dan als het ware een verpersoonlijking van de kantoorruimte huren maastricht pionier. De organisatie eenvoudig houden en direct kunnen bespelen, en daarin dus informeel en direct kunnen communiceren en werken zijn typische functioneringskenmerken. Er is dikwijls sprake van een sterk persoonsgebonden en -gerichte organisatie. Planning op langere termijn ontbreekt, formele voorschriften, procedures en dergelijke zijn er niet of nauwelijks. Zich voordoende problemen worden veelal door ‘improvisatie’ opgelost, waarin de pionier zelf dikwijls een belangrijke rol speelt, ook in de kantoorruimte huren breda marktbenadering. De pionier
staat bij wijze van spreken tussen zijn mensen en in zijn markt, maar staat daarbij toch ook duidelijk boven zijn mensen. Veelal komt er direct onder de pionier geen managementtalent tot wasdom en is het in voorkomend geval vaak moeilijk als adjunct-directeur te functioneren. De continuïteit van het typische pioniersbedrijf is dan ook niet zonder meer gewaarborgd. De opvolging is dikwijls juist een probleem.
Als verschillende facetten van de managementtaken en bedrijfsfuncties in dit stadium worden gekarakteriseerd, is het volgende beeld van toepassing: structuur kantoorruimte huren amsterdam van de organisatie: gecentraliseerde F-vorm, waarin in relatief geringe mate sprake is van interne arbeidsverdeling; Research en Ontwikkeling: vallen toe aan de eigenaar/leider; prestatiemeting: door persoonlijk contact met behulp van subjectieve criteria; beloning/salariëring: veelal onsystematisch en paternalistisch; beheersingssysteem ten behoeve van controle én bijsturing: persoonlijke beheersing, zowel kantoorruimte huren haarlem met betrekking tot strategische besturing, ontwerp van de organisatiestructuur, als met betrekking tot beheersing van de operationele uitvoerende processen; strategische keuze: afhankelijk van de persoonlijke aspiraties van de eigenaar/leider.

Geef een reactie