Optimale inspanning (Muri)

Optimale inspanning (Muri) Bij Muri gaat het erom dat de inspanning beheerst is. Overbelasting kan resulteren in onveiligheid. Er kan ook machine-en mensstilstand uit voortkomen of een abnormale slijtage. Het wegnemen van de oorzaken daarvan is erop gericht dat iedere werknemer zieh niet overmatig inspant en er een regelmatige snelheid wordt bereikt in het productieproces. Dat laatste kantoor huren maastricht speelt een rol bij Mura.
Beperken afwijkingen (Mura) De spelregel die bij Mura geldt is dat elke statische afwijking in een deelbewerking leidt tot een nog grotere afwijking in het totaalresultaat. Laat dat nog even duidelijk gemaakt worden met een voorbeeld. Stel dat er in een drukkerij drie handelingen achter elkaar plaatsvinden door drie personen. Ook stellen we dat deze processen direct achter elkaar plaats moeten vinden zonder vorming van tussenvoorraden. Medewerker 1 doet de papiervoorbereiding. Collega 2 legt de stapels vellen in de pers en medewerker 3 knipt de vellen af. Stel dat ieder van deze mensen gemiddeld 10 stapels per uur kantoor huren breda verwerkt. Die capaciteit varieert per machine tussen 8 en 12 stapels per uur. ls dan de capaciteit van die druklijn 10 stapels per uur? Nee. Dat kamt doordat de afwijking in capaciteit van een deelactiviteit een vergaand gevolg heeft voor het totaalproces. Pas als in elke schakel de variatie tot nul is gereduceerd zal de capaciteit van het totaal gelijk zijn aan dat van de deelbewerkingen. Kijk maar eens wat er op een snelweg gebeurt bij filevorming.
Checklist van lmai Imai kamt met een checklist voor elf elementen die een doorslaggevende invloed kunnen hebben op verbeterprocessen die gerelateerd zijn aan deze drie Mu’s: 1 mankracht; 2 techniek; 3 werkwijze; 4 tijd; 5 voorzieningen; 6 mallen en gereedschappen; 7 materialen; 8 productieniveau; 9 voorraden; 10 plaats; 11 denkwijze.
Uit dit overzicht blijkt wel dat Imai zieh sterk heeft kantoor huren amsterdam gericht op productiebedrijven. Met enige creativiteit kunnen we deze elementen ook vertalen naar distributiecentra, een kantooromgeving of een ziekenhuis.
10.2.3 Vier M’s Naast de drie Mu’s beschrijft Imai de vier M’s (mens, machine, materiaal en methode ). In feite zijn die afkomstig van het zogenoemde visgraatdiagram dat ook wel Ishikawa genoemd wordt. In figuur 10.5 is dit hulpmiddel beschreven.
FIGUUR 10.s Visgraat als hulpmiddel bij kaizen
1 Houdt hij de normen aan? 1 Voldoet zij aan de productie-eisen? 2 ls de efficiency van zijn werk aanvaardbaar? 2 Heeft zij de juiste mogelijkheden? 3 ls hij probleembewust? 3 Wordt zij van voldoende olie voorzien? 4 ls hij verantwoordelijk? 4 ls de keuring voldoende? 5 ls hij voldoende kantoor huren haarlem opgeleid? 5 Wordt de machine vaak stilgezet vanwege problemen? 6 ls hij ervaren? 6 ls zij nauwkeurig genoeg? 7 Past het werk goed bij hem? 7 Maakt zij vreemde geluiden? 8 ls hij bereid te verbeteren? 8 ls de machine goed opgesteld? 9 Onderhoudt hij goede menselijke relaties? 9 Zijn er voldoende machines/voorzieningen? 10 ls hij gezond? 10 Werkt alles zoals het behoort?

Geef een reactie