Onderkenning van de mogelijke aanwezigheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Onderkenning van de mogelijke aanwezigheid van archeologische monumenten in de fase van ruimtelijke planvorming is de meest efficiĆ«nte en minst ‘hinderlijke’ wijze om archeologische waarden te kunnen ontzien. Als bij de voorbereiding van het bestemmingsplan een milieueffectrapport (besluit-MER of plan-MER) als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer kantoorruimte huren maastricht wordt opgesteld, wordt dit aspect al in het milieueffectrapport behandeld.
b Voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden van de in het plan begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied. c Een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet kantoorruimte huren breda milieubeheer vastgestelde milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken.
Milieukwaliteitseisen zijn eisen aan onderdelen van het milieu, die aangeven in welke toestand het desbetreffende onderdeel dient te verkeren vanaf een daarbij te bepalen tijdstip. Luchtkwaliteitseisen (op grond van de Wet milieubeheer en op grond van Europese Richtlijnen) staan vaak in de weg aan bestemmingsplanherzieningen omdat ofwel een bron van vervuiling wordt kantoorruimte huren amsterdam toegestaan die de luchtkwaliteit te zeer verslechtert ofwel bestemmingen worden gepland in een gebied waar de norm wordt overschreden. Op grond van de Europese kaderrichtlijn water gelden er waterkwaliteitsnormen voor onder andere oppervlaktewater. Ook met veiligheidseisen moet rekening worden kantoorruimte huren haarlem gehouden: het bouwen van of nabij transportleidingen van gevaarlijke stoffen of nabij wegen of wateren waarover gevaarlijke stoffen zoals lpg worden vervoerd, moet zorgvuldig worden afgewogen.

Geef een reactie