Manager of leider?

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Op verschillende organisatieniveaus wordt in verschillende mate een beroep gedaan op Fayol bekwaamheden van managers. In de oudste beschouwing ter zake geeft Fayol ( 1916) een uiteenzetting over het relatieve belang van door hem onderscheiden kantoor huren maastricht bekwaamheden in relatie tot zowel het hiërarchisch niveau waarop men als manager in de organisatie staat, als tot de grootte van het bedrijf. Fayol stelt dat voor lagere bedrijfsfunctionarissen de meest op de voorgrond tredende bekwaamheid technische bekwaamheid is, terwijl voor de managementbekwaamheid hogere functionarissen de managementbekwaamheid de belangrijkste is. In een klein bedrijf zal de technische bekwaamheid overheersen; naarmate een bedrijf groeit worden de leidinggevende of managementbekwaamheden relatief kantoor huren breda belangrijker.
Op verschillen tussen managers en leiders, inmiddels voorwerp van vele studies, wordt in hoofdstuk 9 nader ingegaan. Op dit moment wordt volstaan met een enkele kanttekening. Volgens deze beschouwingen gaan de ‘leiders’ actief, ideeën genererend te werk. Zij zijn vaak emotioneel betrokken, creëren spanning, richten zich op ideeën en visie en roepen managers waardering dan wel haat op. Managers (daarentegen) zijn uit op het zorgvuldig (be)sturen van werk. Zij schuwen weloverwogen manipulatie niet, richten zich op mensen en zijn in een zekere harmonie ingebed in hun omgeving. Managers kantoor huren amsterdam sluiten compromissen in het kader van gerichte sturing van de onderneming, terwijl leiders diezelfde organisatie juist willen breken en transformeren. De manager houdt de zaken draaiende en bestuurt transacties, in, door en met het bedrijf, de ‘leider’ daarentegen streeft naar veranderingen. Als managers te kort (b )lijken te schieten, klinkt vervolgens de roep om de charismatische leider steeds luider. leider Een leider draagt met andere woorden een inspirerende visie uit en schetst een zodanig levendig en aanlokkelijk beeld van de toekomst kantoor huren haarlem dat medewerkers erdoor bezield raken en gemotiveerd worden om het vanaf vandaag anders te gaan doen. In zijn boek over ‘leiderschap’ stelt Kottler (1988) echter ook als eisen aan de leider dat deze kennis van zaken moet hebben en over aantoonbaar bereikte resultaten in het verleden moet beschikken. Daarmee vervagen dan wel verschillen tussen ‘de leider’ en ‘de manager’, zo wordt dan terecht opgemerkt.

Geef een reactie