Management en informatie

Gerelateerde afbeelding

Management en informatie
Zoals al aan het begin van dit hoofdstuk is aangegeven houdt de manager zich, voor een belangrijk deel van zijn tijd, bezig met interpersoonlijke, informationele en besluitvormende activiteiten. Volgens Mintzberg2s besteedt de manager 40 procent van zijn tijd aan informatie-uitwisseling. Er zijn vier informatierollen van de manager te onderscheiden.
De antennerol houdt in dat de manager zoveel mogelijk informatie uit de externe omgeving (netwerken van relaties, deskundigen, contacten) maar ook vanuit de interne organisatie (van medewerkers en overig management) probeert op te vangen die hem een zo compleet mogelijk beeld verschaft van het reilen en zeilen van de organisatie. Deze informatie blijkt voor 71 procent afkomstig door flexplek huren maastricht¬†informele, persoonlijke contacten en slechts voor 29 procent uit de formele kanalen te komen zoals memo’s, schriftelijke rapportages, directiemededelingen en een huisorgaan.
Hoofdstuk 6 1 Management
Opgemerkt moet worden dat informatie niet synomiem is met gegevens. Met gegevens worden feiten bedoeld. Indien deze feiten worden verwerkt zodat een ontvanger hieraan iets heeft, wordt er van informatie gesproken. Gegevens zijn dus de grondstof voor informatie.
De manager zal informatie analyseren en interpreteren en deze weer in een bepaalde dosering en vorm distribueren aan andere organisatieleden. De manager heeft hierbij de rol van informatieverspreider. De manager zal ook informatie verstrekken aan flexplek huren amsterdam belangengroepen bui- informatieverspreider ten de organisatie zoals de klanten, de toeleveranciers en de pers (de rol van spreekbuis).
311

Geef een reactie