Kwestiemanagement of lobby

Gerelateerde afbeelding

Sociaal beleid Een ethisch gezien goed sociaal beleid zal doorgaans een beleid zijn waarin de zin van het bestaan van mensen wordt gerespecteerd zonder dat het functioneren in een organisatie daarbij overheersend wordt. Dit raakt kwesties als kantoorruimte huren maastricht zelfstandigheid/ onzelfstandigheid, afüankelijkheid van werknemers, (denk aan: seksuele intimidatie, kinderarbeid, uitbuiting van illegalen, exploitatie arbeidskracht in lagelonenlanden, onveilige werkomstandigheden), arbeidsongeschiktheid, loyaliteit en organisatienormen voor het personeel. Organisaties moeten niet meer beloven dan ze kunnen. Zelfs bij grote bedrijven zal aan een schoolverlater in de eerste baan geen ‘baan voor het leven’ beloofd kunnen worden. Niettemin is loyaliteit een belangrijke waarde. Vertrouwen (tussen werkgever en werknemer) is daarvoor de basis en dat zal uit het feitelijke organisatiegedrag moeten blijken, zowel in goede kantoorruimte huren breda als in slechte tijden. Een loonoffer in slechte tijden geeft met andere woorden wel verplichtingen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid niet werken in een situatie waarin werknemers ‘slechts als passanten’ worden beschouwd.
Kwestiemanagement is het gericht sturen naar een gewenst resultaat of – als het om een incident gaat – een gewenste afloop. Kwestiemanagement of lobby is in het kantoorruimte huren amsterdam Amerikaanse bedrijfsleven al wat langer bekend. Hierna volgt een beeld van mogelijke instrumenten.
Lobbyinstrumenten Schriftelijke stukken (nota’s, brieven). Mondelinge contacten (persoonlijke gesprekken, telefoontjes). Bedrijfsbezoeken, werkbezoeken. Stages van Kamerleden. Recepties (Des lndes-borrel VNU, Europa-borrel). Informele lunchgesprekken met enkele Kamerleden (uitwisseling standpunten, verkenning politiek denken). Spreekbeurten op congressen en symposia. Hearings. Inschakeling kantoorruimte huren haarlem van deskundigen. Benutting eventuele tegenstellingen tussen departementen dan wel sectoren binnen een departement. Publiciteit (openlijke reacties, stukken op opiniepagina’s enzovoort). Eigen media: jaarverslag, personeelsorgaan, huisorgaan.

Geef een reactie