Interne marketing

Gerelateerde afbeelding

Interne marketing als hulpmiddel bij veranderingsprocessen Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van veranderingsprocessen is acceptatie van en inzet voor dit proces door de medewerkers. Uit theorie-en praktijkonderzoek blijkt dat de concepten van interne marketing kunnen worden toegepast om het veranderingsproces zo te managen dat acceptatie van dit proces wordt gestimuleerd.
1 Stel medewerkers centraal. Medewerkers flexplek huren maastricht zullen plannen accepteren die aansluiten bij hun problemen, belangen, capaciteiten, ambities en wensen. Kortom: er moet van worden uitgegaan dat ‘de uitvoerenden’ en niet ‘de planners’ het succes van het veranderingsproces bepalen. 2 Voer een intern onderzoek uit. Op deze manier kan het management cruciale informatie verkrijgen over en van de mensen die door de verandering worden beïnvloed. 3 Denk in termen van ruil. Dit betekent dat het veranderingsproces door het management niet wordt gezien als een eenzijdig beïnvloedingsproces, maar als een wederkerig proces. 4 Stel een veranderingsplan op. Nuttig is het om fasen in het proces te onderscheiden en hiervoor een veranderingsplan op te stellen: Analyse: waarom moet er iets veranderen? Doe/bepaling: waar wil de organisatie naar toe? Ontwerp: op welke manier moeten de doelstellingen worden bewerkstelligd? Welke instrumenten moeten worden ingezet, wanneer en hoe? Implementatie: daadwerkelijke verandering. Evaluatie: hoe is het veranderingsproces verlopen? 5 Onderscheid doelgroepen. Bij een integrale verandering is het voor het management belangrijk van tevoren te kunnen inschatten hoe bepaalde koerswijzigingen bij verschillende groepen in de organisatie zullen vallen. 6 Zet als managementteam de kaders. Om de medewerkers niet te laten zwemmen, moet het management de grote lijnen aangeven. De kern is dat iedere leidinggevende rechtstreeks door flexplek huren amsterdam het management wordt aangesproken om met zijn eigen team verbeteracties te bedenken en uit te voeren binnen de gestelde kaders. 7 Stel veranderteams in. Deze teams moeten cross-functioneel zijn en medewerkers uit alle lagen van de organisatie moeten er zitting in hebben.

Geef een reactie