Instanties uit het geheugen

Behalve bekendheid zijn er andere factoren, zoals opvallendheid, die invloed hebben op het gemak waarmee instanties uit het geheugen kunnen worden opgediept. Zo zal de invloed van het zien van een brandend huis meer invloed hebben op de subjectief flexplek huren maastricht ervaren kans op dergelijke voorvallen dan het lezen van een berichqe in de lokale krant. Bovendien zullen recente gebeurtenissen sneller in iemands gedachten opkomen dan gebeurtenissen uit een verder verleden. Het is een bekend gegeven dat de subjectief ervaren kans op verkeersongelukken tijdelijk groter wordt nadat men langs de kant van de weg een autowrak heeft zien liggen. Biases door de effectiviteit van een zoekset. Stel, we selecteren flexplek huren breda een willekeurig woord (van drie letters of meer) uit een Engelse tekst. Is de kans groter dat het woord met een r begint of dat r de derde letter is? Mensen benaderen dit probleem door te denken aan woorden die beginnen met r (raad) en woorden die r als derde letter hebben (car). Vervolgens maken ze een inschatting van de relatieve frequentie aan de hand van het gemak waarmee ze woorden van beide typen konden bedenken. Omdat het gemakkelijker is om woorden te bedenken die met een bepaalde letter beginnen, achten veel mensen woorden die met een bepaalde medeklinker beginnen talrijker dan woorden waarin dezelfde medeklinker in de derde positie voorkomt. Dit gebeurt zelfs met medeklinkers die vaker voorkomen op de derde positie dan op de eerste, zoals r of k.’5 Verschillende taken vereisen verschillende zoeksets. Stel, u wordt gevraagd de frequentie in te schatten waarmee abstracte (thought, love) en concrete begrippen (door, water) in geschreven Engels voorkomen. Een natuurlijke flexplek huren amsterdam manier om deze vraag te beantwoorden is om te zoeken naar contexten waarin het woord kan voorkomen. Het lijkt gemakkelijker om te denken aan contexten waarin een abstract begrip voorkomt (love in romantische verhalen) dan om contexten te verzinnen waarin een concreet begrip is opgenomen. Als de frequentie van woorden wordt ingeschat aan de hand van de beschikbaarheid van contexten waarin ze voorkomen, zullen abstracte begrippen relatief talrijker worden geacht dan concrete woorden. Deze bias flexplek huren haarlem is waargenomen in een recent onderzoek, ‘6 dat aantoonde dat de ingeschatte frequentie van abstracte woorden hoger werd ingeschat dan de frequentie van concrete woorden, terwijl beide even vaak voorkwamen. Abstracte woorden zouden ook in meer verschillende contexten voorkomen dan concrete woorden.

Geef een reactie