Human Resource Management

Gerelateerde afbeelding

Uit de media Liever schouderklopje dan loonsverhoging Binnen het Nederlandse bedrijfsleven is het een ingeburgerd gebruik; de werknemer die goed presteert, krijgt een extraatje van de baas. Een loonsverhoging of een eenmalige uitkering prijkt dan aan het eind van de maand op het salarisstrookje. Dit is fout, meent drs. G. van de Linden. Uit zijn promotieonderzoek heeft hij vastgesteld dat werknemers hun loon ervaren als iets vanzelfsprekends, want wie werkt krijgt een inkomen. Een verhoging van het loon zou slechts korte tijd motiveren. Bovendien, hoe valt uit te leggen dat motivatie wordt beloond met meer geld, terwijl negatief ervaren aspecten -zoals autoriteit -met datzelfde geld worden afgekocht. Een schouderklopje of meer verantwoordelijkheid als beloning voor goede inzet ervaart het personeel als anders, stelt Van der Linden. Voorwaarde is dan flexplek leeuwarden wel dat de baas de schouderklopjes onmiddellijk na de prestatie uitdeelt. Anders koppelt de werknemer de waardering aan zijn functie of positie. Bron: NRC H.ndelsbl•d, 15 oktober 1993
Het spreekt vanzelf dat hierbij een zo groot mogelijke objectiviteit nagestreefd dient te worden.
Om die objectiviteit in de praktijk te realiseren moet het beoordelings- beoordelingssysteem systeem aan een drietal eisen voldoen:8 • eerlijkheid: de beoordeling dient met argumenten omkleed te worden en er dient een beroepsmogelijkheid te zijn; • eenheid: bij de beoordeling moet gebruik worden gemaakt van beoordelingscriteria, een beoordelingsformulier en een beoordelingsprocedure. Waarbij degene die beoordeeld moet worden van de inhoud van deze onderdelen op de hoogte is; • zorgvuldigheid: binnen het beoordelingssysteem dient sprake te zijn van controle op de volledigheid en nauwkeurigheid van de beoordeling.
Een vast onderdeel van het beoordelingssysteem is het beoordelingsge- beoordelingsgesprek sprek, waarin de beoordeelaar(s) hun oordeel toelichten en waarin aandacht wordt besteed aan stimulansen c.q. mogelijkheden om het functioneren van de beoordeelde in de toekomst te verbeteren.
Twaalf regels die aan een goed beoordelingssysteem gesteld moeten worden9 1 Baseer uw oordeel strikt op gedrag en prestaties; laat u niet beïnvloeden door persoonlijke voorkeuren of afkeuren of welke andere factor ook. 2 Laat u niet misleiden door vooroordelen jegens de betrokkene. 3 Beoordeel elk criterium op zichzelf, en laat een bepaald sterk of zwak punt van een persoon niet doorwerken in de kwalificaties van andere criteria. 4 Laat u niet te veel beïnvloeden door een recente ervaring met de betrokkene; anders trekt een succes of een blunder van de persoon in het jongste verleden de hele beoordeling scheef. 5 Beoordeel los van de voorlaatste beoordeling. Neem dus noch vooraf noch achteraf de beoordelingsstaat van vorig jaar erbij; het gaat nu alleen om het functioneren van de laatste tijd.

Geef een reactie