Hiërarchische structuur

Gerelateerde afbeelding

Organistische organisatiestelsel organisatiestructuur geen echte hiërarchische structuur maar horizontaal werkende groepen (dit wordt aangeduid met een platte organisatiestructuur) taakverdeling Individuen hebben specialistische taken maar voeren deze uit in groepsverband. De prestaties van de groep staan centraal. bevoegdheden en verantwoordelijkheden Bevoegdheden zijn ruim geformuleerd en de verantwoordelijkheid ligt zowel bij de groep als het individu. gezag wordt ontleend aan kennis en vaardigheden van het individu besluitvorming Er is sprake van gedecentraliseerde besluitvorming die bij de organisatieleden ligt. Participatie en groepsconsensus spelen hierbij een belangrijke rol samenwerking en flexplek huren maastricht communicatie er bestaat een intensieve samenwerking tussen verschillende groepen en afdelingen. Communicatie zowel botturn-up als top-down. De communicatiekanalen zijn open waarbij iedereen kan beschikken over relevante informatie. wijze van opereren men mag waar nodig afwijken aanpassingsgezindheid De organisatie past zich zonder meer aan indien ze met veranderende omstandigheden wordt geconfronteerd.
In de volgende paragrafen zullen de belangrijkste typen organisatiestelsels de revue passeren. Deze vertonen eigenschappen die in meer of mindere mate het karakter dragen van een mechanistische of organistische structuur.
De lijnorganisatie is de langst bekende organisatiestructuur en tevens de lijnorganisatie basisvorm waarvan de meeste in de praktijk voorkomende organisatiestructuren zijn afgeleid. Het belangrijkste kenmerk van een lijnorganisatie is dat de bevelvoering uitsluitend plaatsvindt langs verticale weg en dat er sprake is van strikt hiërarchische verhoudingen tussen de leider en flexplek huren amsterdam ondergeschikte. Het bij een lijnorganisatie gehanteerde principe van ‘eenheid van bevel’ wil zeggen dat ieder organisatielid slechts één lei- eenheid van bevel dinggevende boven zich heeft die hem opdrachten kan geven. Er wordt van uitgegaan dat de ondergeschikte medewerker de plicht heeft de opdracht uit te voeren.

Geef een reactie