Het vooroordeel tegen algoritmen

Het vooroordeel tegen algoritmen wordt versterkt wanneer de beslissingen belangrijke consequenties hebben. Meehl heeft opgemerkt: ‘Ik weet niet goed hoe ik sommige medici en therapeuten moet verlossen van de afschuw die ze ervaren bij het idee dat ze een kantoor huren maastricht behandelbaar geval niet zouden mogen behandelen omdat een “blinde, mechanische” vergelijking dit geval verkeerd heeft geclassificeerd.’ Van hun kant hebben Meehl en andere voorstanders van algoritmen naar voren gebracht dat het onethisch is belangrijke beslissingen op intuïtieve oordelen te baseren wanneer er een algoritme beschikbaar is dat minder fouten zal maken. Hun rationele argumentatie is overtuigend, maar kantoor huren breda gaat in tegen een hardnekkige psychologische werkelijkheid: voor de meeste mensen maakt het iets uit wat de oorzaak is van een fout. Een verhaal over een kind dat sterft omdat een algoritme een fout heeft gemaakt, is schrijnender dan een verhaal over hetzelfde gebeuren als gevolg van een menselijke fout, en het verschil in emotionele intensiteit wordt gemakkelijk omgezet in een morele voorkeur. Gelukkig zal de vijandigheid tegenover algoritmen waarschijnlijk afnemen naarmate hun rol in het dagelijks leven zich blijft uitbreiden. Als we op zoek zijn naar boeken of muziek naar onze smaak, stellen we prijs op aanbevelingen die ons via software worden verstrekt. We vinden het vanzelfsprekend dat beslissingen over kredietgrenzen genomen worden zonder de directe kantoor huren amsterdam tussenkomst van enig menselijk oordeel. We zijn in toenemende mate blootgesteld aan richtlijnen in de vorm van simpele algoritmen, zoals hoe we een passend evenwicht tussen goede en slechte cholesterolniveaus moeten bereiken. Het publiek is zich er tegenwoordig van bewust dat formules beter presteren dan mensen bij het nemen van bepaalde fundamentele beslissingen in de wereld van de sport: bijvoorbeeld hoeveel geld een club moet overhebben voor de aankoop van een veelbelovende nieuwe speler. De steeds groeiende lijst van taken die kantoor huren haarlem aan algoritmen worden toegewezen moet uiteindelijk verlichting brengen in het ongemak dat de meeste mensen voelen bij hun eerste kennismaking met het patroon van resultaten dat Meehl in zijn verontrustende boekje heeft beschreven.

Geef een reactie