Het uitgangspunt

Gerelateerde afbeelding

Recht op informatie en overleg Het uitgangspunt is dat de ondernemer alle informatie dient te verstrekken die de ondernemingraad nodig acht. De ondernemer is verplicht de gevraagde informatie te verstrekken, voor zover die nodig is voor de taakvervulling van de ondernemingsraad. Het overleg tussen de ondernemer en de ondernemingsraad vindt plaats in de overlegvergadering. Deze vergadering dient minimaal zes maal per jaar gehouden te worden.
2 Adviesrecht De leiding van een organisatie is door de Wet op de ondernemingsraden verplicht om op bepaalde terreinen vooraf een advies aan de ondernemingsraad te vragen. Het gaat hierbij onder andere om de volgende terreinen: • overdracht van de zeggenschap; • beëindiging van de werkzaamheden van een onderneming; • belangrijke inkrimping of andere wijziging in de flexplek huren maastricht werkzaamheden; • belangrijke wijziging in de organisatie; • het doen van een belangrijke investering; • het aantrekken van een belangrijk krediet; • benoeming of ontslag van een bestuurder. Cijfers & Trends Uit hoeveel leden moet een OR minimaal bestaan?3 Sinds 1982 zijn bedrijven met meer dan 35 werknemers wettelijk verplicht om een ondernemingsraad te hebben. Van de kleinste ondernemingen (die met tussen de 35 en 50 werknemers) voldoet slechts 40 procent aan de wet; bij bedrijven tussen de 50 en 100 werknemers is dit 68 procent. Van bedrijven met 500 en meer werknemers heeft 99 procent een OR.
Vervolgens voor iedere duizend werknemers twee extra leden, tot maximaal 25 leden.
Bij het niet opvolgen van het advies heeft de ondernemingsraad de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.
3 Instemmingsrecht Naast het flexplek huren amsterdam recht op informatie en overleg heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht (medebeslissingsbevoegdheden) bij instemmingsrecht beslissingen die te maken hebben met onder andere: • belonings- of functiewaarderingssysteem • werktijd-of vakantieregeling • pensioenverzekering • aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid • personeelsopleiding • een regeling op het gebied van werkoverleg.

Geef een reactie