Het Romeinse systeem

Ben wereld zonder werk?
De opkomende vloed van de globalisering in de laatste jaren van de vorige eeuw werd begeleid door een reeks van bestsellers waarin het kantoorruimte huren maastricht lot van de werkende mens in het arbeidsbestel van de 21e eeuw in de meest schrille kleuren werd geschilderd. Viviane Forrester zette in i996 de toon:
‘We leven in een geweldige illusie, van een verdwenen wereld die we hardnekkig weigeren als zodanig te herkennen, en van politieke kunstgrepen die het doen voorkomen deze te bestendigen. Het bestaan van miljoenen is ontwrieht, verpletterd door dit anaehronisme ten gevolge van een hardnekkige listigheid die ons heiligste taboe als duurzaam wil voorstellen: het taboe van ons werk.( … ) Ons begrip van werk, en dus van werkloosheid, waaromheen de politiek zieh afspeelt ( of pretendeert zieh af te speien) is een kantoorruimte huren breda hersensehim geworden, en onze strijd daarvoor even wezenloos als die van Quiehotte tegen de windmolens.”0
Een jaar later beschrijven twee Duitse journalisten in een hoogst alarmistisch boek11 een conferentie in San Francisco waarbij de top van de Amerikaanse wetenschap en de zakelijke elite aanwezig is. Het centrale thema is de 20/80maatschappij. ‘Een vijfde van kantoorruimte huren amsterdam alle werkzoekenden zou genoeg zijn om alle waren te produceren en alle hoogwaardige dienstverlening voort te brengen die de wereldgemeenschap zieh veroorloven kan. Deze 20% zou daarmee actief aan het leven, geld verdienen en consumeren deelnemen -willekeurig in welk land.’ Ende overige 80% van de wereldbevolking? Die heeft in dit scenario geen enkele toekomst meer, behalve een leeg bestaan op kantoorruimte huren haarlem minimumniveau. ‘Met een mix van verdovend amusement en voldoende voeding zou de gefrustreerde wereldbevolking wel in de stemming gehouden kunnen worden.’ Het Romeinse systeem van brood en speien toegepast op wereldschaal.

Geef een reactie