Het productiesysteem

In 1982 kreeg ik de uitnodiging om ter gelegenheid van het verschijnen van de tweeduizendste Prisma Pocket een toekomstscenario te schrijven kantoorruimte huren maastricht over het werk in het jaar 2000. Het hoefde geen wetenschappelijk verantwoorde bijdrage te worden; ik mocht mijn fantasie de vrije loop laten. Het resultaat was een gefingeerd artikel in een encyclopedie dat een terugblik gaf op de veranderingen die zieh in het arbeidsbestel zouden hebben voorgedaan in de periode 1985-2000.1 Bij herlezing na al die jaren valt me op hoe optimistisch de toonzetting van dit kantoorruimte huren breda toekomstvisioen was, en dat te midden van de ernstigste recessie die Nederland sinds de oorlog had gekend. Waar kwam mijn optimisme vandaan, en wat is er sindsdien anders gegaan dan ik toen ‘voorspelde’?
Eerst liet ik het productiesysteem vastlopen in zijn eigen ingewikkeldheid. Tot in de jaren tachtig, schreef ik, ‘werd arbeid grotendeels kantoorruimte huren amsterdam verricht in grootschalige ondernemingen die waren georganiseerd volgens het hierarisch-bureaucra tische model, vergelijkbaar met de militaire bevelsstructuur’. Het waren ‘reuzen op lernen voeten’. Want een dergelijke vorm van arbeidsorganisatie wordt gekenmerkt door ‘vele onproductieve werknemers – stafleden, kantoorruimte huren haarlem chefs van bazen van baasjes, vaak een derde of meer van het personeelsbestand-die geen andere taak hebben dan het bevelsmonopolie van de leiding in stand te houden.

Geef een reactie