Het patroon

Gerelateerde afbeelding

Mocht er in voorkomend geval in een bedrijf of instelling geen strategisch plan zijn en mocht men zelfs in grotere bedrijven en instellingen zeggen ‘niet aan strategie te doen’, probeer dan te achterhalen of er een patroon herkenbaar is in het samenstel van belangrijke acties en maatregelen van dergelijke organisaties. Probeer daarin samenhang te onderkennen en als dit redelijk kantoorruimte huren maastricht systematisch in kaart kan worden gebracht, is dat kennelijk de in de tijd totstandgekomen en gevolgde strategie. Mogelijk is deze voor verbetering vatbaar; patroon en samenhang zijn er in beginsel al. Waar dit het geval is, blijkt veelal wel degelijk een goed beeld van de omgeving te bestaan (in hoofden van mensen), is er stellig een vorm van aanvaard leiderschap (intuïtief of charismatisch) en is er ook een redelijk sterke informele organisatie, waarin kantoorruimte huren breda een stroom van contacten te bespeuren is waarlangs strategische veranderingen totstandkomen en het proces loopt waarin zich ‘strategie’ ontwikkelt. In deze situaties is er doorgaans een goed gevoel voor de krachten uit het verleden, in het heden en in de nabije toekomst.
Veelvuldig komen we echter tegen dat irnuitie tekortschiet, zodat er geen consistentie in acties en maatregelen is. Het patroon laat dan willekeur zien en er is geen innerlijke orde. We zien dan bijvoorbeeld het opstarten van veel mogelijke acties, en een willekeurig kantoorruimte huren amsterdam afbreken ervan. Er is in deze situaties met andere woorden geen duidelijke lijn te onderkennen en de drijvende krachten zijn op z’n minst zeer verdeeld. Nodig is dan het inbrengen van strategisch vermogen, het tot stand brengen van een doorwrochte visie, het uitlijnen van de organisatie, teamvorming, gezag binnen kantoorruimte huren haarlem en buiten de organisatie en sturingsgevoeligheid om een nieuwe gang van zaken tot stand te brengen. In die gevallen doen we er goed aan te werken met de inzichten en methoden, zoals deze in paragraaf 4. 2 uitvoerig zijn uiteengezet.

Geef een reactie