Het oogpunt van materials handling

Bij de laatste classificatie wordt geiet op de overige eigenschappen: • hoeveelheid (klein, middelgroot, groot, zeer groot); • tijd (frequentie van aan- en afvoer, seizoensinvloeden); • speciale eisen (bijvoorbeeld wettelijke voorschriften).
Volgens deze indeling is het mogelijk alle producten te groeperen in een beperkt aantal klassen. Elke klasse moet dan bestaan uit producten die -vanuit het oogpunt van materials handling – gelijksoortig zijn.
Stap 2 Bepalen van de lay-out Vanuit het oogpunt van materials handling zijn er vier vragen die voor de lay-out moeten worden beantwoord, te weten: 1 Wat is kantoor huren maastricht de plaats van herkamst (plaats waar de producten worden opgehaald) ende plaats van bestemming (plaats waar de producten worden neergezet)? 2 Wat zijn de bestaande of al in een eerdere fase vastgestelde routes en materials-handlingmethoden? 3 Wat is de vloerbelasting, plafondhoogte, pilaarafstand enzovoort van de ruimte(n) waar de bewegingen plaatsvinden? 4 Welke activiteiten vinden er plaats in de desbetreffende ruimten?
binnen het magazijn en de aldaar uit te kantoor huren breda voeren werkzaamheden. Hiervoor zijn nodig: • gegevens over de producten (zie onder stap l); • gegevens over de routes (afstand tussen plaats van herkamst en plaats van bestemming); • gegevens over de goederenstroom (of over de bewegingen).
De goederenstroomgegevens hebben betrekking op de Q, de S en de T uit de sleutel. We moeten dus iets weten over de hoeveelheid producten (Q) die gedurende een bepaalde tijd langs een bepaalde raute moeten worden getransporteerd. Hierbij moet rekening worden gehouden met aspecten als de samenstelling van de ladingen ( een lading bestaande uit auto-onderdelen die varieren van koplampen en bougies tot banden en carrosseriedelen, kan voor de diverse artikelen een totaal verschillende handling vereisen), de ordergrootte en het seizoenpatroon. Ook is van belangte weten of er speciale kantoor huren amsterdam behandelings- en kwaliteitsvoorschriften bestaan voor bepaalde goederen. Denk hierbij aan producten die gescheiden moeten worden gehouden van andere producten. Dergelijke gegevens hebben betrekking op de serviceverlenende diensten (S) uit de sleutel. De tijd (T) is belangrijk als bepaalde goederen met meer spoed moeten worden getransporteerd dan andere.
De hoeveelheid te transporteren goederen kantoor huren haarlem per periode is de intensiteit van de goederenstroom. De intensiteit wordt als volgt berekend: l=nXP/I waarin geldt: l intensiteit; n aantal eenheden product; P de eenheid waarin de producten zijn uitgedrukt; de tijdsperiode.
Voorbeelden: 80 pallets per uur, 100 m3 per dag, 1 000 ton per week.
Stap 4 Zichtbaar maken van de bewegingen ( of de goederenstroom) De viertle stap is bedoeld om de in de voorgaande stappen verzamelde gegevens over materialen en bewegingen op een inzichtelijke, schematische manier te presenteren. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld stroomdiagrammen worden gebruikt.
Stap 5 Verzamelen van kennis en begrip van materials-handlingmethoden Tot nu toe zijn de verschillende stappen van SHA bedoeld om het materialshandlingprobleem duidelijk te maken. Hiertoe moesten gegevens worden ge’inventariseerd over materialen en bewegingen. Voordat een oplossing voor het materials-handlingprobleem kan worden verkregen, is het nodig dat men over kennis van materials-handlingtechnieken beschikt.
Stap 6 Opstellen van voorlopige discussieplannen In de zesde stap worden de eerste, voorlopige beslissingen genomen over de keuze van het materials-handlingsysteem.

Geef een reactie