HET ONTEIGENDE WERK

Als de bank van nu vooral een administratieve organisatie is, is de bank van de toekomst dan een adviesbureau? ‘De virtuele organisatie hoeft niet zo ver weg te zijn.Wat houd je dan over bij een bank? Dat zijn drie zaken. In de eerste plaats risicomanagement. Dat is een heel belangrijk kantoorruimte huren maastricht element en zal alleen nog maar in belang toenemen.Want de onzekerheden in de wereld nemen alleen maar toe.Vervolgens heb je nog advisering en ten slotte de toezichthoudende activiteiten, de controle op de financiele processen.’ En is de bank dan voor de rest een virtuele organisatie? ‘Je kan je afvragen of we, als we allemaal op een netwerk zijn aangesloten, nog een bank nodig hebben.’ Dat maakt de vraag actueel welke bankmedewerker past bij die bank van de toekomst en waarin hij verschilt van het huidige kantoorruimte huren breda personeelsbestand. ‘In de commerciele functies vind je een hoogwaardige consultant, die tevens een goede organisator is van de routinetransacties. De taken van de financiele professionals zijn kwalitatief hoogwaardig en spitsen zieh toe op controle en risicomanagement. In het back office is het eenvoudige werk verdwenen.’ En qua opleidingsniveau hbo als ondergrens? ‘Absoluut.’
Productiviteit beslist over banen en inkomens, zagen we in hoofdstuk i. Gedurende het grootste gedeelte van de menselijke geschiedenis besliste de productiviteit echter over simpel overleven. Sinds de neolithische revolutie toen de mensheid overging van de jacht en het verzamelen van voedsel op landbouw en veeteelt-beschikte zij over een duurzaam surplus aan voedsel, waarop de kantoorruimte huren amsterdam beschavingen van de Oudheid konden worden gegrondvest. Het evenwicht was echter wankel. Aan de vooravond van de Industriele Revolutie had West-Europa nog zo’n 80% van zijn bevolking nodig om in leven te blijven. Begin i8e eeuw produceerde een landarbeider in Engeland, toen de toonaangevende economie, gemiddeld slechts 20 tot 30% meer voedsel dan hij en zijn gezin voor eigen consumptie nodig hadden. Het gemiddelde rantsoen van de Britse bevolking, rijk en arm samen, lag op 2400 calorieen per persoon per dag, terwijl het fysieke bestaansminimum een consumptie vergt van 1900 calorieen. De overlevingsmarge was dus maar smal. Een misoogst betekende algauw 25% minder opbrengst en hongersnoden waren dan ook een regelmatig terugkerend kantoorruimte huren haarlem verschijnsel.1 De geschiedenis van de Industriele Revolutie kan worden gelezen als een grote worsteling om aan deze productiviteitsklem te ontkomen. Het beeld van deze periode wordt vooral bepaald door de stoommachine. Maar minstens zo belangrijk was de agrarische revolutie die eraan voorafging, zoals grafiek 52 laat zien.

Geef een reactie