Het maximum

U bent blootgesteld aan een ziekte waaraan u, als u de ziekte hebt opgelopen, binnen een week zult sterven. De kans dat u de ziekte hebt opgedaan, is 1 op 1000. Er bestaat een vaccin dat alleen werkzaam is voordat er enige symptomen zijn verschenen. Wat is het maximum dat u bereid zou zijn voor dit vaccin te betalen?
De meeste mensen zijn bereid kantoor huren maastricht een hoog maar begrensd bedrag te betalen. Een mogelijke dood onder ogen zien is onaangenaam, maar het risico is klein en het lijkt onredelijk om jezelf te ruïneren om dit risico te vermijden. Kijk nu naar een iets andere versie:
Er zijn vrijwilligers nodig om de hiervoor genoemde ziekte te onderzoeken. Het enige dat vereist wordt, is dat u zich blootstelt aan een kans van 1 op 1000 om de ziekte op te lopen. Wat is het minimum dat u uitbetaald zou willen krijgen om als vrijwilliger aan dit onderzoeksprogramma mee te doen? (U zou het vaccin niet mogen kopen.)
Zoals u misschien zou verwachten, is de vergoeding die respondenten voor hun medewerking aan het onderzoek vragen, veel hoger dan de prijs die kantoor huren breda zij bereid zijn te betalen voor het vaccin. Thaler rapporteerde hierover informeel een verhouding van 50 op r. De uitzonderlijk hoge prijs die voor medewerking gevraagd wordt, weerspiegelt twee kenmerken van dit probleem. In de eerste plaats worden mensen niet geacht hun gezondheid
32. De stand bijhouden 375
te verkopen; deze transactie wordt niet als gerechtvaardigd beschouwd en de onwil om eraan deel te nemen komt tot uitdrukking in een hogere prijs. En wat misschien nog belangrijker is: voor een eventuele slechte afloop zult u zelf verantwoordelijk zijn. U weet dat u, als u op een morgen wakker zou worden met symptomen die erop wijzen dat u spoedig zult sterven, in het tweede geval meer spijt zult voelen dan in het eerste, omdat u het verkopen van uw gezondheid had kunnen afwijzen zonder zelfs maar na te denken over de prijs. U had zich aan de standaardoptie kunnen houden door niets te ondernemen, en nu zal deze contrafeitelijke mogelijkheid u uw hele leven achtervolgen. Ook het eerder besproken kantoor huren amsterdam onderzoek naar reacties van ouders op een mogelijk riskante insecticide bevatte een vraag over de bereidheid om toegenomen risico te accepteren. Aan respondenten werd gevraagd zich voor te stellen dat zij een insecticide gebruikten waarbij het risico van inademing en van vergiftiging van hun kind r 5 op de ro.ooo sprays bedroeg. Aan de ouders werd gevraagd naar de korting die hen ertoe zou brengen om over te gaan op het minder dure (en minder veilige) product. Meer dan twee derde van de ouders in het onderzoek gaf als antwoord dat zij het nieuwe product voor geen enkele prijs zouden kopen! Kennelijk werden ze vervuld van weerzin bij het idee dat ze de veiligheid van hun kind voor geld zouden inruilen. De minderheid die wel een acceptabele korting kantoor huren haarlem vaststelde, vroeg een bedrag dat aanmerkelijk hoger lag dan het bedrag dat zij bereid waren te betalen voor een veel grotere verbetering van de veiligheid van het product.

Geef een reactie