Het interne gezichtspunt

Aangetrokken tot het interne gezichtspunt Op die vrijdag in het verre verleden maakte onze leerplandeskundige twee beoordelingen over hetzelfde probleem en kwam uit bij heel verschillende antwoorden. 2 Het interne gezichtspunt werd door ieder van ons, met inbegrip van Seymour, spontaan ingenomen om de toekomst van ons project te voorspellen. We concentreerden kantoor huren maastricht ons op onze specifieke omstandigheden en zochten naar gegevens in onze eigen ervaringen. We hadden een schetsmatig plan: we wisten hoeveel hoofdstukken we gingen schrijven en we hadden er een idee van hoe lang het ons gekost had om de twee hoofdstukken te schrijven die we intussen voltooid hadden. De voorzichtigsten onder ons telden voor alle zekerheid waarschijnlijk nog een paar maanden bij hun schatting op. Deze extrapolatie was een vergissing. We baseerden onze voorspelling op de informatie die we beschikbaar hadden – de regel van WYSIATI maar de hoofdstukken die we het eerst geschreven hadden, waren waarschijnlijk kantoor huren breda gemakkelijker dan andere en onze betrokkenheid bij het project lag op dat moment waarschijnlijk op zijn hoogtepunt. Maar het voornaamste probleem was dat we geen rekening hielden met wat Donald Rumsfeld gedenkwaardig heeft geformuleerd als de ‘onbekende onbekenden’. We hadden geen mogelijkheid om op die dag de opeenvolging van gebeurtenissen te voorzien die ertoe leidde dat het project zich zo lang zou voortslepen. De echtscheidingen, ziekten en coördinatiesores met bureaucratieën die het werk ophielden, vielen niet te voorspellen. Zulke gebeurtenissen brengen niet alleen met zich mee dat het schrijven van hoofdstukken wordt vertraagd, maar leiden ook tot lange perioden waarin niet of nauwelijks voortgang wordt geboekt. Hetzelfde gold natuurlijk voor de andere teams waarmee Seymour bekend was. Ook de leden van die teams waren niet in staat zich de gebeurtenissen voor te stellen die kantoor huren amsterdam ertoe zouden leiden dat ze zeven jaar nodig hadden voor het voltooien van een project of dat ze een project zouden opgeven dat hun als zo gemakkelijk uitvoerbaar was voorgekomen. Net als wij wisten ze niet met welke gegevens ze te maken hadden. Er zijn allerlei manieren waarop een kantoor huren haarlem plan kan falen en hoewel de meeste daarvan te onwaarschijnlijk zijn om rekening mee te houden, is er een grote kans dat er in een groot project wel iets verkeerd zal gaan.

Geef een reactie