Het eindproduct

De producten B toten met F bevinden zieh op het eerste level onder het eindproduct. De low level code (LLC) is nodig om de uiteindelijke materiaalbehoefteberekening te vereenvoudigen. Een product hoeft niet verder in de berekeningen meegenomen te worden dan de LLC aangeeft. Bij complexe producten loopt de LLC op tot meer dan tien niveaus. In ons voorbeeld blijft deze kantoor huren maastricht beperkt tot vijflevels (0 toten met 4). Dit loopt via de producten A, B, Gen L naar N. Per vertakking zien we aangegeven hoeveel keer een product in de hagere samenstelling gebruikt wordt.
De wijze van presenteren zoals weergegeven in figuur 6.3 is echter niet bruikbaar in de computer. Deze kan alleen per productnummer bijhouden welke producten daarin verwerkt worden. De verantwoordelijke voor de productstructuur in de onderneming dient dit zorgvuldig in te geven. De computer kan dan stap voor stap ontleden hoe de productopbouw is. Dit heet de stuklijstexplosie. Het tegenovergestelde hiervan is de stuklijstimplosie. Hierbij kan per product worden nagegaan in welke kantoor huren breda hager liggende levels het onderdeel gebruikt wordt. Bij productnummer K blijkt dat dit zowel in D als in H gebruikt wordt. Deze mogelijkheid van stuklijstimplosie wordt gebruikt bij bijvoorbeeld wijziging in het product. Men kan dan alle samenstellingen traceren die hierdoor belnvloed worden. De productstructuur kan zichtbaar worden gemaakt door een totale stuklijstexplosie uit te voeren voor alle in het eindproduct gebruikte samenstellingen en onderdelen. Zo ontstaat een productstructuuroverzicht zoals in tabel 6.2 is weergegeven.
In tabel 6.2 kunnen nog meer informatieve gegevens opgenomen worden. Het is bijvoorbeeld interessant om eens op de levertijdgegevens te Jetten. Per stap is de doorlooptijd gegeven. Door deze levertijden via de vertakkingen op te teilen, is het mogelijk de totale doorlooptijd te kantoor huren amsterdam berekenen vanaf leverancier tot aan de aflevering. Dit wordt de cumulatieve levertijd genoemd. Het blijkt dat de langste levertijd of doorlooptijd hier niet via de langste vertakking gaat. Het wie! 1 blijkt bepalend te zijn voor de langste doorlooptijd, in totaal 11 weken. Het is nuttig als de ontwerpers met dit soort resultaten kantoor huren haarlem geconfronteerd worden. Op deze manier kunnen namelijk de mogelijkheden voor doorlooptijdverkorting eenvoudig worden opgespoord. Visueel wordt dit duidelijk gemaakt in figuur 6.5.

Geef een reactie