Het assortiment

Met name het bepalen van de winstbijdrage per product kan erg moeilijk zijn vanwege de onderlinge afhankelijkheid van producten. Die afhankelijkheid kan er zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenzijde tussen producten zijn. Als men bijvoorbeeld een printer in het assortiment op
voorraad heeft, is het zinvol om ook een kantoor huren per uur maastricht printerkabel op voorraad te hebben. Op grond van de afhankelijkheid moet men voorafgaande aan een definitieve eliminatiebeslissing zowel de winstgevendheid van het desbetreffende product voor de totale organisatie als de invloed op die van andere producten uit het assortiment proberen vast te stellen. Als de winstgevendheid van het betreffende product lager is dan een van tevoren vastgesteld minimumniveau, zou het product in principe uit het assortiment moeten worden genomen. Een betere beslissing is kantoor huren per uur breda mogelijk wanneer simultaan naar omzetbijdrage en winstbijdrage wordt gekeken. Deze kan worden bereikt door een doorsnede te bepalen van de figuren 3.19 en 3.20. Uit die doorsnede in figuur 3.21 blijkt dan welke producten en tot de C-groep behoren en een geringe winstbijdrage leveren. Op grond van economische criteria moeten die producten worden verwijderd uit het assortiment.
De besproken toepassing van de Pareto-analyse is slechts een van de vele mogelijkheden. Met name voor de commerciele functie zijn er mogelijkheden tot leveranciersdoorlichting en afnemersclassificatie. Ook binnen de distributielogistiek zijn er vele toepassingsmogelijkheden. Ter illustratie kantoor huren per uur amsterdam noemen we: • De bestelpolitiek. In het geval van vaste besteltijdstippen zou de bestelpolitiek als volgt kunnen luiden: – A-producten: elke dag bestellen en aanvullen; – B-producten: tweemaal per week aanvullen; – C-producten: eens per twee weken aanvullen. • De magazijnindeling. Door de magazijnindeling te baseren op het criterium vraagfrequentie, kunnen veelgevraagde producten worden opgeslagen op snel bereikbare locaties, in tegenstelling tot de weinig gevraagde producten die op relatief afgelegen locaties in voorraad worden gehouden. Een dergelijke magazijnindeling kan een efficiente benutting kantoor huren per uur haarlem van het magazijnpersoneel ende magazijnhulpmiddelen bewerkstelligen. De opslagpolitiek. Een efficiente opslagpolitiek zou kunnen luiden: voorraden van veelgevraagde producten worden aangehouden op detailhandelslocaties, middelmatig gevraagde producten in regionale magazijnen en weinig gevraagde producten in fabrieksmagazijnen. Per productgroep kan vervolgens de besproken verdeling worden doorgevoerd. Aanvullende beslissingsregels zijn nodig als de producten bederfelijk zijn.

Geef een reactie