Herinneringen

Ik had zelf ook herinneringen aan een gelukkige vroege jeugd waarin ik altijd huilde als mijn moeder me weghaalde van mijn speelgoed om me mee te nemen naar het park, en opnieuw een huilbui kreeg wanneer ze me weghaalde van de schommels en de glijbaan. Mijn verzet tegen onderbreking was een teken dat ik plezier had in waar ik mee bezig was, zowel met mijn speelgoed kantoor huren maastricht thuis als met de speeltuigen in het park. Ik stelde voor dat we het objectieve geluk van Helen op precies dezelfde manier zouden meten als bij het vaststellen van de ervaring van de twee colonoscopiepatiënten, namelijk door de beoordeling van een profiel van het welzijn dat ze tijdens opeenvolgende momenten van haar leven ervoer. Op dit punt volgde ik de methode van Edgeworth met zijn hedonimeter van honderd jaar eerder. In mijn prille enthousiasme voor deze benadering was ik geneigd het terugblikkende zelf van Helen, als een onbetrouwbare getuige van het feitelijke welzijn van haar ervarende zelf, van het onderzoek uit te sluiten. Ik had kantoor huren breda een vermoeden dat deze uitsluiting misschien te ver ging, wat later ook bleek, maar het was een goede start.
Ervaren welzijn Ik bracht een ‘droomteam’ bij elkaar met nog drie andere psychologen met verschillende specialisaties en één econoom, en we gingen met elkaar aan het werk om een meetmethode te ontwikkelen voor het welzijn van het ervarende zelf. 2 Een doorlopende registratie van ervaring was helaas onmogelijk: iemand kan geen normaal leven leiden terwijl hij voortdurend ervaringen rapporteert. Het alternatief dat daar het dichtst bij kwam was sampling van ervaringen, een methode die Csikszentmihalyi had uitgevonden. Sinds het eerste gebruik van deze methode is deze in technisch opzicht verder verfijnd. Sampling van ervaringen wordt nu uitgevoerd door iemands mobiele telefoon op willekeurige kantoor huren amsterdam momenten tijdens de dag een pieptoon of een trilling te laten voortbrengen. De telefoon presenteert dan een kort lijstje vragen over wat de proefpersoon deed en wie ze bij zich had toen ze werd onderbroken. De proefpersoon krijgt ook schalen voorgelegd voor het rapporteren van de intensiteit van verschillende gevoelens: geluk, spanning, woede, bezorgdheid, betrokkenheid, fysieke pijn en andere.3 Sampling van ervaringen is kostbaar en belastend (hoewel minder storend dan de meeste mensen aanvankelijk verwachten; het kantoor huren haarlem beantwoorden van de vragen neemt heel weinig tijd in beslag). Omdat er behoefte was aan een praktischer alternatief, ontwikkelden we een methode die we de Dag Reconstructie Methode (DRM) noemden.

Geef een reactie