GATT-akkoord

Gerelateerde afbeelding

Er komt een ruimere toegang tot de markten voor producten. De vorige ‘ronde’ begon met het streven de invoertarieven met 33 procent te verlagen, het is nu gemiddeld 40 tot 45 procent geworden. Alle landen hebben lijsten ingediend van producten waarvan de tarieven verlaagd zijn. Geen enkele lidstaat van de GATT mag van de tarieven worden uitgesloten. • Dienstverlening viel tot nu toe niet onder de GATT, nu wel. Dienstverlening is totaal eenvijfde van de wereldeconomie. Binnen deze sector valt de bouw, toerisme, bank-en verzekeringsmaatschappijen, accountancy, scheepvaart en transport. • De landbouw is voor het eerst onderdeel van de GATT. De invoertarieven gaan gemiddeld met 36 procent omlaag, arme landen moeten het tarief 20 procent verlagen. Verder moeten de exportsubsidies met 36 procent omlaag, het volume aan gesubsidieerde export met 20 procent. • Subsidies worden aan banden gelegd. Voor onderzoek en flexplek leeuwarden ontwikkelingen en voor regionale stimulering, mogen de subsidies echter grotendeels wel worden verstrekt. • De handel in textiel werd tot nu toe tijdelijk geregeld in een Multi Vezel Akkoord (MvA). Dit akkoord wordt in tien jaar afgebouwd. Vanaf dat moment is textiel een gewoon product. • Tal van regels zijn opgesteld voor geestelijk eigendom, het respecteren van patenten, geografische aanduidingen en octrooien.
Verwachte netto-inkomenstoename als gevolg van het GATT-akkoord per hoofd van de bevolking per jaar (1995-2005) Voor wie het GATT-akkoord voordelen met zich meebrengt, moet in de verre toekomst blijken. Wel zijn verschillende verwachtingen uitgesproken. Uit studies van grote financiële instellingen blijkt dat vergroting van de export de werkgelegenheid bevordert. Met schattingen over de gevolgen voor de werkgelegenheid zijn de instellingen voorzichtig, maar in de Verenigde Staten denkt de regering dat een nieuw en goed GATT-akkoord alleen al in de Verenigde Staten twee miljoen nieuwe banen creëert. De Europese Unie denkt voor de twaalf lidstaten aan twee tot drie miljoen nieuwe banen. Zonder dit verdrag worden verschillende markten door subsidies, invoerheffingen, vestigingsbepalingen en duizenden andere regeltjes beschermd.
Consumenten in Europa, Amerika en Japan betaalden volgens de OESO voor de bescherming van boeren in 1992 respectievelijk 450, 360 en 600 dollar in de vorm van belastingen en kunstmatig hoge prijzen. In figuur 1.5 wordt de verwachte netto-inkomenstoename, als gevolg van het GATT-akkoord, per hoofd van de bevolking per jaar (1995-2005) weergegeven.

Geef een reactie