Folklore en feiten

Gerelateerde afbeelding

Folklore en feiten over het werk van managers Als over werkzaamheden van managers wordt gesproken, komen woorden als plannen maken, organiseren, coördineren en besturen naar boven. Uit onderzoek van Mintzberg naar het ‘echte’ werk van managers, komen de volgende feiten naar voren: 1 Folklore: De manager is een bedachtzame, systematische plannenmaker. Feit: managers werken in een meedogenloos tempo door, hun activiteiten worden gekenmerkt door: korte duur, verscheidenheid en discontinuïteit, ze zijn sterk actiegericht en hebben een hekel aan lang nadenken. 2 Folklore: De effectieve manager behoeft geen vaste werkzaamheden te verrichten. Feit: managerswerk behelst niet alleen het behandelen van uitzonderingen, maar ook een aantal vaste verplichtingen, waaronder rituelen en plichtplegingen, onderhandelen en verwerking van zachte informatie die de organisatie met haar omgeving verbindt. 3 Folklore: De topmanager heeft behoefte aan gebundelde informatie, die het best wordt verstrekt door een formeel managementinformatiesysteem. Feit: Managers leggen een sterke voorkeur aan de dag voor de mondelinge media, telefoontjes en besprekingen. 4 Folklore: Management is, of wordt in elk geval binnenkort, een wetenschap en een vak. Feit: De programma’s van managers -tijdsindeling, informatieverwerking, besluitvorming enzovoort – blijven diep in hun brein opgesloten.
De algemene manager daarentegen is verantwoordelijk voor alle activi- algemene manager teiten binnen het organisatorisch gedeelte. De manager is dus verantwoordelijk voor onder andere de productie, marketing en financiën. Voorbeelden van een algemene kantoor huren amsterdam manager zijn een Business unit manager en een directeur van een werkmaatschappij.
Binnen de werkzaamheden van het management is een aantal tendensen zichtbaar: • Organisaties worden steeds meer afgeplat. Dit betekent dat in een orga- afplatting nisatie minder managementniveaus en managers aanwezig zijn, vanwege een integratie van het lager- en middenmanagement. • De taak van de manager bestaat in toenemende mate uit het coachen van zijn medewerkers en steeds minder uit het direct leiding geven, zoals de klassieke manager dat deed. • In organisaties zien we een verschuiving van functionele managers naar algemene managers. Deze verschuiving wordt vooral veroorzaakt door organisatieontwikkelingen. Organisaties worden steeds meer opgedeeld in meer of mindere mate autonome (business) units, die verantwoorde- (business) units lijk zijn voor bijvoorbeeld alle activiteiten gericht op een product/ markt-combinatie.

Geef een reactie