Europese organisaties

Gerelateerde afbeelding

Masaaki lmai is geboren in 1930 in Tokio. In 1986 richtte hij het Kaizen Instituut op, met als doel het introduceren van het Kaizen-concept in Europese organisaties. Tevens is hij auteur van verschillende boeken, waaronder: Kaizen, the Key to Ja pa n’s Competitive Success (1986) en Gem ba Kaizen: A Commons en se, Low-Cost Approach to Management (1997).
Uw nieuwe boek heet ‘Gemba Kaizen’. Wat verstaat u onder Gemba? Onder Gemba worden alle plaatsen binnen organisaties verstaan waar deprimaire processen plaatsvinden, zoals productieprocessen en plaatsen waar werknemers relaties onderhouden met klanten. Een Gemba kan dus een eetzaal zijn in een hotel, een spreekkamer van een doktor enz. Naast ‘Gemba’-plaatsen zijn er flexplek huren maastricht plaatsen waar secundaire en bestuurlijke processen plaatsvinden. Organisaties zijn teveel gericht geweest op het behalen van resultaten en niet op de processen die daar onderliggen. Er is te weinig gekeken naar de kernprocessen, die verantwoordelijk zijn voor de toegevoegde waarde c.q. concurrentiekracht van de organisatie. Er is teveel gekeken naar secundaire en bestuurlijke processen, zoals financiering en marketing. Het gaat dus om het vinden van een evenwicht tussen aandacht voor processen en resultaat.
Wat is de plaats van JIT in kwaliteitszorg? Vaak kom ik beperkte toepassingen van JIT tegen. Eigenlijk omvat JIT het gehele proces met betrekking tot het realiseren van toegevoegde waarde, van inkoop van grondstoffen tot en met de eindgebruiker en niet alleen fase(n) daarbinnen. JIT houdt meestal een verandering van denken over werk in. iedereen moet gericht zijn op het beter inrichten van zijn werkzaamheden. ‘Muda’ (werkzaamheden die geen waarde toevoegen) moeten geĆ«limineerd worden, managers moeten uitdagende doelen stellen en hun medewerkers motiveren. Wanneer organisaties JIT juist toepassen, onstaat er een mogelijkheid tot overleving in crisissituaties. De JIT kan de organisatie namelijk laten flexplek huren amsterdam opereren bij een veel lagere productie en heeft op hetzelfde moment een goed antwoord heeft op een schommelende vraag. JIT werkt alleen als het op een continue basis wordt toegepast, organisaties moeten JIT zien als langetermijn-investering.

Geef een reactie