Eenvoudig concept

‘De kans dat Tom W. informatica studeert’ is zeker geen eenvoudig concept. Statistici zijn het oneens over de exacte betekenis ervan en sommigen menen zelfs dat het concept helemaal geen betekenis heeft. Voor velen is het slechts een maatstaf voor (subjectieve) flexplek huren maastricht overtuiging. Er zijn zaken waarvan u zeker bent, zoals de zon die elke dag opkomt, en zaken die u onmogelijk acht, zoals de Grote Oceaan die in één keer dichtvriest. En dan zijn er nog zaken, zoals het feit dat uw buurman informaticus is, waaraan u een bepaalde mate van geloof toekent – in feite uw kansinschatting. Statistici en logici hebben conflicterende kansdefinities geformuleerd, alle zeer exact. Voor de leek is kans (of waarschijnlijkheid) een nogal vaag begrip dat te maken flexplek huren breda heeft met onzekerheid, geneigdheid, plausibiliteit en verrassing. Deze vaagheid is niet voorbehouden aan het concept, noch is het zorgwekkend. We weten min of meer wat we bedoelen als we een woord als democratie of schoonheid gebruiken en ook onze gesprekspartners begrijpen min of meer wat we ermee bedoelen. In al die jaren dat ik vragen heb gesteld over de kans op bepaalde gebeurtenissen, heeft niemand me gevraagd wat ik nu eigenlijk bedoel met kans, zoals ze gedaan zouden hebben als ik hun had gevraagd iets te zeggen over een vreemd concept als ‘globaliteit’. Iedereen wekte de indruk mijn vraag begrepen te hebben, hoewel we allemaal snapten dat het oneerlijk zou zijn om een exacte uitleg te verlangen. Mensen die wordt flexplek huren amsterdam gevraagd kansen in te schatten kunnen een antwoord geven omdat ze kansen niet inschatten zoals statistici of filosofen zouden doen. Een vraag met kansinschatting resulteert in een mentaal hagelschot en leidt tot een antwoord op een gemakkelijkere vraag. Een van de gemakkelijkere antwoorden is een automatische inschatting van representativiteit, iets wat stelselmatig gebeurt in begripsvorming en communicatie. De (onjuiste) uitspraak dat ‘Elvis Presley’s ouders hun zoon graag tandarts hadden zien worden’ is grappig omdat de discrepantie tussen beelden van Presley en een tandarts automatisch wordt opgemerkt. Systeem r genereert ongewild een impressie van overeenkomstigheid. De heuristiek van representativiteit speelt ook een rol als iemand zegt: ‘Ze zal de verkiezingen gaan winnen; je ziet zo dat ze een winnaarstype is’ of ‘Hij zal het niet ver schoppen in de wetenschap; hij heeft te veel tatoeages.’ We vertrouwen op representativiteit als we de flexplek huren haarlem leiderschapskwaliteiten van een verkiezingskandidaat moeten inschatten op basis van zijn kaaklijn of de overtuigingskracht van zijn speeches.

Geef een reactie