Een wereldwijd ‘geliberaliseerd’ financieel systeem

In 1970 brak het stelsel van vaste wisselkoersen echter in stukken en daarna kwam, met name onder Amerikaanse economen, een ideologische beweging op gang die erop gericht was het financieel kapitaal te bevrijden uit zijn boeien. Wat we nu ‘globalisering’ kantoorruimte huren maastricht noemen, is geen natuurverschijnsel en volgt geen economische wetmatigheid, maar is een kunstmatige, bewust door de staat gecreeerde constructie. De bakermat ligt in de Verenigde Staten, omdat dit model het meest aansluit bij de Amerikaanse nationale mythologie waarin de kapitalistische logica het diepst ligt verankerd. En globalisering is kapitalisme doorgevoerd tot zijn uiterste consequentie. In Europa komt de Britse economie het dichtst bij dit ideaaltype. Daarom spreken we ook wel van het ‘Angelsaksische model’.
Aan de jaren 1980, het tijdperk van kantoorruimte huren breda Reagan en Thatcher, danken we een wereldwijd ‘geliberaliseerd’ financieel systeem waarin handelaren in de dealing rooms in Londen, New York en Tokio in delen van seconden hoeveelheden kapitaal over de aardbol schuiven waartegen de financiele kracht van nationale economieen niet meer is opgewassen. De kern van de globalisering ligt in de ongeremde virtuele wereldeconomie.
De oorsprong ligt in de jaren tachtig, het tijdperk van de Amerikaanse president Ronald Reagan ende Britse premier Margareth Thatcher. Daaraan dan
ken we een wereldwijd ‘geliberaliseerd’ financieel systeem waarin handelaren in de dealing rooms in Londen, New York en Tokio in delen van seconden hoeveelheden kapitaal over de aardbol schuiven waartegen de financiele kracht van nationale economieen niet meer is opgewassen. Hier ligt de kern van de globalisering: niet in het vrije verkeer van goederen en diensten, maar in de ongeremde virtuele wereldeconomie. De oorspronkelijke functie van de internationale financiele markten is het kantoorruimte huren amsterdam financieren van nieuwe economische activiteiten. Zo werd aan het einde van de 19e eeuw de aanleg van spoorwegen in Zuid-Amerika voor een belangrijk deel gefinancierd met Brits kapitaal, terwijl de Franse kapitalisten tekenden voor de Russische spoorlijnen. Op de huidige effectenbeurzen in de ontwikkelde landen vormt de emissiemarkt echter maar 5 tot 10% van het transactievolume. De resterende 90 tot 95% is speculatief van aard.9 Oorspronkelijk bad ook speculatie een nuttige functie in de wereldhandel. Deze functie kantoorruimte huren haarlem wordt hedging genoemd. Hedging is een aan- en verkooptechniek die zekerheid verschaft aan ondernemingen die handelen op de wereldmarkt. Zij kunnen daardoor risico’s die buiten hun eigenlijk bedrijfsactiviteit ontstaan, zoals fluctuaties in valuta of grondstoffenprijzen, overdragen aan speculanten.

Geef een reactie