Een totaalorder

Een klant kan bijvoorbeeld een totaalorder plaatsen bestaande uit afzonderlijke deelorders. Daarbij kan de conditie gelden dat de betaling pas plaatsvindt bij complete uitlevering. Als er een deelorder niet op voorraad is, zal de klant pas betalen als alles is uitgeleverd. Dit kan een aanzienlijk renteverlies over het betaalbedrag betekenen. Dit valt bij een onderneming vaak onder het betalingsgedrag van debiteuren. Het is op die grond van belang om, bij het zoeken naar de oorzaak van het te laat betalen van klanten, ook rekening te houden met logistieke factoren. Het blijkt van groot belang om goed af te wegen welke servicegraad men wenst aan te houden. Dat wil zeggen: hoe groot mag de kans zijn dat een artikel uit voorraad raakt? De kosten zijn eenvoudigweg te berekenen.
De neeverkoopkosten worden bepaald door het aantal klanten dat wegloopt (N). Van deze klantengroep is geen winstbijdrage meer te verwachten (P – E). De totale kosten zijn ook athankelijk van het servicepercentage (CS) ende afnamehoeveelheid per jaar (D). We nemen een boekwinkel als voorbeeld. Per jaar verkoopt men daar 12 000 stuks van een boek over Van Gogh. Stel dat men kantoor huren per uur maastricht een op de beschikbaarheid gebaseerde ( customer-)servicegraad (CS) heeft van 80%. Dan zal er in 20% van het aantal bestellingen een neeverkoop plaatsvinden. Ga ervan uit dat 75% van de klanten bij neeverkoop voor dat product niet meer terugkomt en het elders gaat kopen. De inkoopprijs (E) bedraagt €30 ende verkoopprijs (P) €40. De verliespost kamt daarom neer op de volgende kosten van neeverkoop (K„): (100-CS) N K =Dx x-x(P-E) • 100 100 ( 100-80) 75 = 12000x x-x(€40-€30) 100 100 =€18.000 Op een totale toegevoegde waarde van €120.000 (12000 stuks x €10) bedragen de neeverkoopkosten € 18.000. Dat kamt neer op 15% van de toegevoegde waarde. Daarbij worden niet eens de kosten berekend van klanten die zieh ontevreden voelen ende volgende keer niets meer willen kopen. Kosten van neeverkoop mogen niet onderschat worden. Het is kantoor huren per uur breda echter geen oplossing de servicegraad tot 100% op te voeren, omdat daardoor de voorraadkosten weer extreem hoog gaan worden. Er zal gezocht moeten worden naar een optimum. We zullen in paragraaf 4.7 laten zien dat dit uit te rekenen is. Alle berekeningen die in dit hoofdstuk over voorraadbeheer zijn opgenomen zijn terug te vinden in de spreadsheet van het totaal voorraadmodel dat te downloaden kantoor huren per uur amsterdam is van de site die behaart bij dit boek De spreadsheet bestaat uit vier tabbladen. In het derde tabblad staan de berekeningen voor neeverkoop.  Formule van Camp
Bestnat er een opti111a/e /Jeste/iloeuee/ileirl?
Een belangrijke stap voorwaarts in het voorraadbeheer werd bereikt in het begin van de twintigste eeuw. Camp kwam tot de conclusie dat men bij het op voorraad houden in een punt de economisch meest verantwoorde seriegroottes kon berekenen. De formule van Camp wordt ook wel de EOQ-formule genoemd (EOQ = economic order quantity). Hierbij gaat men ervan uit dat de totale kosten per periode van een artikel bestaan uit alle
Formule van Camp Economic order quantity (EOQ)
154 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
bestelkosten en alle voorraadkosten in die periode. Daarbij werd door Camp uitgegaan van een aantal vooronderstellingen: • De afname per kantoor huren per uur haarlem tijdeenheid is constant en bekend. • De levertijd is vast en wordt stipt nagekomen. • Er komen geen neeverkopen voor. • De bestelkosten per bestelling zijn constant en bekend. • De kosten voor het op voorraad houden van een product zijn constant en bekend. • De levering moet ineens afgeleverd worden.

Geef een reactie