Een grimmige noot

Amos vertelde me over een ervaring die aan dit verhaal een grimmige noot toevoegt. Hij was uitgenodigd voor een lezing bij een groep professionals in de volksgezondheid, de mensen die beslissingen nemen over vaccins en andere programma’s. Hij maakte gebruik van de gelegenheid om hun het probleem van de Aziatische ziekte voor te leggen: de helft van de toehoorders kreeg kantoor huren maastricht de versie met geredde levens voorgelegd en de anderen beantwoordden de vraag over verloren levens. Net als andere mensen waren deze professionals gevoelig voor de kadereffecten. Het is enigszins zorgwekkend dat de functionarissen die beslissingen nemen over de volksgezondheid door een dergelijke oppervlakkige manipulatie beïnvloed kunnen worden, maar we moeten wennen aan het idee dat zelfs belangrijke beslissingen door Systeem r beïnvloed kunnen worden, zo niet bepaald. Nog zorgwekkender is wat er gebeurt als mensen met hun kantoor huren breda inconsistente gedrag geconfronteerd worden: ‘U hebt er in de ene formulering voor gekozen om 200 levens met zekerheid te redden en in de andere voor de gok gekozen in plaats van 400 sterfgevallen te accepteren. Wat is uw beslissing nu u weet dat deze keuzen inconsistent waren?’ Het antwoord is meestal een ongemakkelijke stilte. De intuïties die de oorspronkelijke keuze bepaalden, kwamen voort uit Systeem I en hadden geen sterkere morele basis dan de voorkeur voor het behouden van 20 dollar of de afkeer van het verliezen van 30 dollar. Met zekerheid levens redden is goed, en sterfgevallen zijn slecht. De meeste mensen ontdekken dat hun Systeem 2 er geen eigen morele intuïties op na houdt om deze vraag te beantwoorden. Ik ben de grote kantoor huren amsterdam econoom Thomas Schelling erkentelijk voor mijn lievelingsvoorbeeld van een kadereffect, dat hij beschreven heeft in zijn boek Choice and Consequence.s Schelling schreef zijn boek voordat ons werk over kaders verscheen en kaders vormden niet zijn belangrijkste aandachtspunt. Hij deed verslag van een ervaring bij zijn colleges aan de Kennedy School aan Harvard, waarbij het ging om vrijstelling voor kinderen in het belastingstelsel. Schelling vertelde zijn studenten dat er aan elk kind een standaardvrijstelling wordt toegekend en dat het bedrag van de vrijstelling kantoor huren haarlem onafhankelijk is van het inkomen van de belastingbetaler. Hij vroeg zijn studenten hun mening te geven over het volgende voorstel:
Moet de vrijstelling voor kinderen groter zijn voor rijken dan voor armen?

Geef een reactie