Eden-mythe

Gerelateerde afbeelding

In de Eden-mythe worden de mensen gestraft voor hun nieuwsgierigheid en hun hang naar kennis. God verdrijft ze uit het paradijs. In de Woolsthorpe-mythe is er niemand die Newton straft, integendeel zelfs. Dankzij zijn nieuwsgierigheid krijgt de mens meer inzicht in het universum, wint hij aan macht en is hij weer een stap dichter bij het technologische paradijs. Talloze leraren in de hele wereld vertellen de Newton-mythe om nieuwsgierigheid te bevorderen vanuit het idee dat we ons eigen paradijs op aarde kunnen creëren als we maar genoeg kennis verzamelen. In wezen is God wel degelijk aanwezig in de Newton-mythe: Newton is zelf God. Zodra de biotechnologie, de nanotechnologie en de andere vruchten van de boom der wetenschap eenmaal rijp zijn, zal Homo sapiens goddelijke vermogens krijgen en is het cirkeltje van de Bijbelse boom der kennis van goed en kwaad rond. De jagers-verzamelaars waren  conference room maastricht een diersoort als alle andere. Boeren zagen zichzelf als de kroon der schepping. Wetenschappers zullen goden van ons maken.
De agrarische revolutie leidde dus tot de opkomst van theïstische religies, maar de wetenschappelijke revolutie bracht humanistische religies voort waarin mensen de goden vervingen. Theïsten aanbidden theos (Grieks voor ‘god’), humanisten aanbidden de mens. Het uitgangspunt van humanistische religies, zoals het liberalisme, het communisme en het nazisme, is dat Homo sapiens een unieke, heilige kern heeft die de bron van alle zingeving en gezag in het universum is. Alles wat er in de kosmos gebeurt, wordt goed of slecht bevonden naargelang de impact ervan op Homo sapiens. Het theïsme rechtvaardigde de traditionele landbouw in naam van God, het humanisme rechtvaardigt de moderne industriële landbouw in naam van de mensheid. De industriële landbouw verklaart menselijke behoeften, grillen en verlangens heilig, ten koste van al het andere. De industriële landbouw is niet serieus geïnteresseerd in dieren, aangezien die niet heilig zijn, zoals de mens. En er is geen ruimte voor goden, want de moderne wetenschap en conference room amsterdam technologie geven mensen vermogens die de macht van de oude goden ver te boven gaan. De wetenschap stelt moderne bedrijven in staat om koeien, varkens en kippen bloot te stellen aan veel extremere levensomstandigheden dan die in traditionele boerengemeenschappen.

Geef een reactie