E-commerce

E-commerce is de toepassing van e-business op marketing en verkoop. Sams wordt ook het kopen van producten en diensten onder de term e-commerce geschaard. Maar wij prefereren voor de koopzijde de term e-procurement.
E-commerce wordt door Van Oorschot (1998) gedefinieerd als het elektronisch uitvoeren van bedrijfsprocessen en transacties door middel van geavanceerde informatietechnologie ter verhoging van de effectiviteit en efficiency van de organisatie. Naar onze mening is dit meer een definitie van e-business dan van e-commerce. E-commerce betreft het kopen en verkopen via het flexplek huren maastricht internet. E-business is een breder begrip en omvat het integreren van de informatie- en communicatietechnologie in alle aspecten van de organisatie. E-commerce is daar een onderdeel van. Een andere definitie van e-commerce wordt gegeven door Jansen (2000): elektronisch zakendoen betreft alle handelingen in pre-sales, sales en aftersales die op elektronische wijze worden uitgevoerd. We merken op dat deze indeling grote overeenkomst vertoont met de theorie rond customer Customer service. De handelingen zijn bijvoorbeeld marktonderzoek, promotie, flexplek huren breda service selectie, onderhandeling, serviceverlening en evaluatie. Het gaat dus niet alleen over de transactie zelf; internet speelt niet alleen een rol bij het sluiten en betalen van de koop. Een potentiele koper kan internet gebruiken om informatie te verzamelen (pre-sales). Een klant kan via internet toegang krijgen tot de voorraden van leveranciers en op basis daarvan beslissen om al dan niet te bestellen ( sales) . Een gebruiker van een product kan via internet vragen stellen aan de leverancier (aftersales). Dit is zeker belangrijk voor producten waar het waargenomen risico of de betrokkenheid groot is. Naar de toepassing van internet in de pre-sales- ende aftersalesfasen van het koopproces is volgens Jansen nog nauwelijks onderzoek gedaan. We bespreken flexplek huren amsterdam hierna de logistieke aspecten van e-commerce ende marketing van e-commerce.
Logistieke aspecten van e-commerce Geen enkel aspect van e-business heeft meer aandacht getrokken dan e-commerce. E-business betekent ook een integratie van de handelssystemen met het internet. De huidige technologie be’invloedt alle aspecten van inkomsten en kostenstructuren, van onlinetransacties tot gestroomlijnde systemen voor elektronische facturering en betaling. Het uiteindelijke resultaat is flexplek huren haarlem een verbeterde concurrentiepositie. De mogelijkheid om goederen en diensten via het internet aan te bieden heeft een grote invloed op het bedrijfsleven. Het merendeel van de vliegtickets wordt al verkocht via het internet, en beursbedrijven beheren inmiddels grote aandelenpakketten in e-businessondernemingen.

Geef een reactie