Discussievragen

Gerelateerde afbeelding

Dit alles kan op den duur echter ook betekenen dat de gegroeide organisatiecultuur niet balans langer in balans is met de wenselijke strategie en de doelstellingen en vereisten ten aanzien van de primaire bedrijfsprocessen die voor het voortbestaan van de organisatie noodzakelijk zijn. Dan is verandering vereist. Wijziging in strategie en een aanpassing van de structuur van kantoor huren maastricht de organisatie alleen zijn dan onvoldoende. Er dient meer te gebeuren. We stuiten in de organisatie dan op ‘iets’ wat we als ‘cultuur’ hebben aangemerkt. Cultuurverandering blijkt soms nodig te zijn en is zelfs een voorwaarde om strategische vernieuwing te kunnen realiseren en een organisatiestructuur op andere wijze te laten functioneren.
In dit hoofdstuk hebben we een eerste verkenning gedaan op het terrein van ‘management’. Management bleek een heel oud vakgebied te zijn; en tegelijk ook heel modern. Dat is zo vanwege het feit dat management te maken heeft met samenwerking van mensen. Een doelrealiserend samenwerkingsverband van mensen noemen we een ‘organisatie’. In dit boek wordt het kantoor huren breda management van arbeidsorganisaties behandeld. Een manager is elke persoon in een arbeidsorganisatie die sturing geeft aan andere mensen en beslissingen neemt. Managers onderscheiden zich in die zin van uitvoerende medewerkers. In elke organisatie zijn verschillende niveaus van management herkenbaar. Elk niveau kantoor huren amsterdam heeft een eigen taakstelling en verantwoordelijkheid.
De kerntaken van het management vallen uiteen in constituerende en dirigerende taken. Via constituerende taken wordt het kader gecreëerd waarbinnen alle uitvoerende handelingen kunnen plaatsvinden. Dirigerende taken hebben te maken met het op gang brengen van deze uitvoerende handelingen en het controleren en bijsturen daarvan. Centraal in dit hoofdstuk staat de kantoor huren haarlem manager die beslissingen moet nemen en de activiteiten op elkaar moet afstemmen (coördineren), waarvoor een goede communicatie in de organisatie onmisbaar is. Management is te beschrijven als een proces van: plannen organiseren opdrachten geven controleren en bijsturen.

Geef een reactie